Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of Different Approaches to Gravity Determination and Their Utilization for Calculation of Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav Mikuška Ján
  International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016 : . S. 173-183
  Štátna nivelačná sieť Slovak National Levelling Network tiažové pole Zeme global gravity field model geopotenciálna kóta geopotential number
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1345_2017_20
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Výpočet normálnych výšok na bodoch 1. rádu Štátnej nivelačnej siete použitím rôznych hodnôt tiažového zrýchlenia
  Majkráková Miroslava ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 170-181
  Štátna nivelačná sieť geopotenciálna kóta
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Určenie tiažového zrýchlenia pri výpočte fyzikálnych výšok v Štátnej nivelačnej sieti
  Majkráková Miroslava ; V130 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 194-204
  geopotential number geopotenciálna kóta gravity tiažové zrýchlenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Conventional reference level for a global unified height system
  Sanchez Laura  Čunderlík Róbert ; V220 Mikula Karol ; V220 Minarechová Zuzana ; V220 Dayoub Nadim Šíma Zdislav Vatrt Viliam Vojtíšková Marie
  150th Anniversary of the IAG [elektronický zdroj] : . s.90
  geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha geopotenciálna kóta geopotential number Vertical datums Výškové systémy
  http://www.iag2013.org/IAG_2013/Welcome_files/abstracts_iag_2013_2808.pdf
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 5. Modern methods for determinations of physical heights
  Papčo Juraj ; V130  Majkráková Miroslava ; V130 Bucha Blažej ; V130 Zahorec Pavol
  10th Slovak Geophysical Conference [elektronický zdroj] : . s.USB kľúč, s.49-50
  Bouguer anomaly Bouguerova anomália earth gravity models fyzikálne výšky geopotenciálna kóta geopotential number physical heights tiažové modely Zeme
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/conferences/XSGK2013/XSGK-2013_abstracts.pdf
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Analýza určenia nadmorských výšok v lokálnej geodetickej sieti
  Majkráková Miroslava ; V130  Papčo Juraj ; V130 Korčák Peter ; V130 Zahorec Pavol
  Slovenský geodet a kartograf . Roč. 17, č. 1 (2012), s.12-16
  fyzikálne výšky geopotenciálna kóta geopotential number GNSS/levelling GNSS/nivelácia physical heights PVE Ipeľ PVE Ipeľ
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Moderné spôsoby určovania fyzikálnych výšok
  Papčo Juraj ; V130  Majkráková Miroslava ; V130 Bakoň Matúš ; V130 Zahorec Pavol
  Využitie moderných geodetických technológií v súčasných geodetických referenčných systémoch : . s.133-141
  fyzikálna výška geopotenciálna kóta geopotential number GNSS/levelling GNSS/nivelácia physical heights
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok