Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizačné metódy a základy pravdepodobnosti
  Šipošová Alexandra ; 010220  Šeliga Adam ; 010220 Kalická Jana ; 010220 Špirková Jana (rec.) Horanská Ľubomíra ; 047270 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2021 . - 199 s.
  ISBN 978-80-227-5103-2
  optimalizačné metódy optimalizácia grafové algoritmy teória pravdepodobnosti pravdepodobnosť
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 2. Reliability assessment of slender concrete columns at the stability failure
  Valašík Adrián ; 010110  Benko Vladimír ; 010110 Strauss Alfred Täubling Benjamin
  Computer Methods in Mechanics (CMM 2017) : . [7] s., art. no. 130010
  reliability slender columns probability spoľahlivosť štíhly stĺp pravdepodobnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. PRASTAN 2017 : zborník abstraktov. Oščadnica, SR, 5. - 8. októbra 2017
  Kalina, Martin, ; 010220 (ed.) Minárová, Mária, ; 010220 (ed.) Nánásiová, Oľga, ; 035000 (ed.)
  PRASTAN 2017 5. - 8. 10. 2017 Oščadnica, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2017 . - 25 s.
  ISBN 978-80-89829-04-0
  pravdepodobnosť štatistika numerická matematika probability statistics numerical mathematics
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (7) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 4. Probabilistic Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Bubbler Tower Structure Failure
  Králik Juraj ; V250 
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava . Roč. 14, č. 1 (2014), s. 91-102
  failure porucha pravdepodobnosť probability reinforced concrete železobetón
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Optimal design of damping devices under nuclear fuel container using simulation methods
  Králik Juraj ; V250 
  Modelování v mechanice 2014 : . CD ROM, [8] s.
  damping FEM-finite element method MKP pravdepodobnosť probability tlmič
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. A RSM Approximation in Probabilistic Nonlinear Analysis of Fire Resistance of Technology Support Structures
  Králik Juraj ; V250 
  Advanced Materials Research : . Vol. 969, (2014), s. 1-8
  bezpečnosť fire požiar pravdepodobnosť probability safety
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Probabilistic safety analysis of NPP structures due to earthquake
  Králik Juraj ; V250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD ROM, [8] s.
  bezpečnosť earthquake pravdepodobnosť probability safety zemetrasenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Probability and Sensitivity Analysis of Plate
  Tvrdá Katarína ; V250 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 617, (2014), s. 193-196
  doska FEM-finite element method MKP - metóda konečných prvkov plates pravdepodobnosť probability
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Pravdepodobnosť a kombinatorika : 755 riešených príkladov
  Kováčik Ján  Bobro Peter
  Bratislava : Iura Edition, 2013 . - 599 s
  ISBN 978-80-8078-576-5
  pravdepodobnosť kombinatorika
  zbierka úloh
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  Pravdepodobnosť a kombinatorika

  kniha

 10. Analysis of the Ceiling Plate COBIAX
  Tvrdá Katarína ; V250 
  21st SVS FEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2013 [elektronický zdroj] : . s.[7] p.
  FEM-finite element method MKP - metóda konečných prvkov pravdepodobnosť probability statická analýza statics
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok