Výsledky vyhľadávania

 1. Reliability assessment of slender concrete columns at the stability failure
  Valašík Adrián ; 010110  Benko Vladimír ; 010110 Strauss Alfred Täubling Benjamin
  Computer Methods in Mechanics (CMM 2017) : . [7] s., art. no. 130010
  reliability slender columns probability spoľahlivosť štíhly stĺp pravdepodobnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. PRASTAN 2017 : zborník abstraktov. Oščadnica, SR, 5. - 8. októbra 2017
  Kalina, Martin, ; 010220 (ed.) Minárová, Mária, ; 010220 (ed.) Nánásiová, Oľga, ; 035000 (ed.)
  PRASTAN 2017 5. - 8. 10. 2017 Oščadnica, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2017 . - 25 s.
  ISBN 978-80-89829-04-0
  pravdepodobnosť štatistika numerická matematika probability statistics numerical mathematics
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (7) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 3. Optimal design of damping devices under nuclear fuel container using simulation methods
  Králik Juraj ; V250 
  Modelování v mechanice 2014 : . CD ROM, [8] s.
  damping FEM-finite element method MKP pravdepodobnosť probability tlmič
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. A RSM Approximation in Probabilistic Nonlinear Analysis of Fire Resistance of Technology Support Structures
  Králik Juraj ; V250 
  Advanced Materials Research : . Vol. 969, (2014), s. 1-8
  bezpečnosť fire požiar pravdepodobnosť probability safety
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Probability and Sensitivity Analysis of Plate
  Tvrdá Katarína ; V250 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 617, (2014), s. 193-196
  doska FEM-finite element method MKP - metóda konečných prvkov plates pravdepodobnosť probability
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Probabilistic safety analysis of NPP structures due to earthquake
  Králik Juraj ; V250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD ROM, [8] s.
  bezpečnosť earthquake pravdepodobnosť probability safety zemetrasenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Probabilistic Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Bubbler Tower Structure Failure
  Králik Juraj ; V250 
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava . Roč. 14, č. 1 (2014), s. 91-102
  failure porucha pravdepodobnosť probability reinforced concrete železobetón
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Probabilistic Seismic Assessment of Nuclear Power Plant Safety
  Králik Juraj ; V250 
  11th International Conference on Vibration Problems. [elektronický zdroj] : . s.[10] p.
  earthquake jadrová elektráreň nuclear power plants pravdepodobnosť probability zemetrasenie
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Probabilistic Analysis of the Circular Foundation Plate
  Tvrdá Katarína ; V250 
  Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [8]s.
  foundation pravdepodobnosť probability reliability spoľahlivosť základ
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Probability assessment of analysis of high-rise buildings seismic resistance
  Králik Juraj ; V250  Králik Juraj ml. ; A4140
  Advanced Materials Research : . s. 929-936
  eurocodes eurokódy high rise buildings pravdepodobnosť probability výškové budovy
  http://www.scientific.net/AMR.712-715.929
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok