Výsledky vyhľadávania

 1. Estimation of Bouguer correction density based on underground and surface gravity measurements and precise modelling of topographic effects – two case studies from Slovakia
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; 010130
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 48, no. 4 (2018), s. 319-336
  hustota úplná Bouguerova anomália gravitačný účinok topografie density complete Bouguer anomaly gravity effect of topography
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/48/4/Zahorec-Papco_CGG-48-4_web.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. High resolution Slovak Bouguer gravity anomaly map and its enhanced derivative transformations: new possibilities for interpretation of anomalous gravity fields
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Kušnirák David Bošanský Marián Papčo Juraj ; 010130 Szalaiová Viktória Krajňák Martin Marušiak Ivan Mikuška Ján Bielik Miroslav
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 47, no. 2 (2017), s. 81-94
  complete Bouguer anomaly gravimetry geology úplná Bouguerova anomália gravimetria Geológia
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/congeo.2017.47.issue-2/congeo-2017-0006/congeo-2017-0006.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. National Gravimetric Database of the Slovak Republic
  Zahorec Pavol  Pašteka Roman Mikuška Ján Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; 010130 Kušnirák David Pánisová Jaroslava Krajňák Martin Vajda Peter Bielik Miroslav Marušiak Ivan
  Understanding the Bouguer Anomaly : . S. 113-125 [1,3 AH]
  gravimetry complete Bouguer anomaly geophysical methods gravimetria databáza slovenského gravimetrického mapovania úplná Bouguerova anomália
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128129135000063
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 4. Comparison of Different Approaches to Gravity Determination and Their Utilization for Calculation of Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav Mikuška Ján
  GGHS 2016 : . online, [1] s.
  Slovak National Levelling Network Štátna nivelačná sieť CBA2G_SK software program CBA2G_SK complete Bouguer anomaly úplná Bouguerova anomália GGM RTM approach GGM + RTM prístup
  http://gghs2016.com/presentation-info/?presentation=990
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 5. Contributions to the Creation of New Generation Bouguer Anomaly Map from Slovak Republic Territory
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Mikuška Ján Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; 010130 Krajňák Martin Kušnirák David Pánisová Jaroslava Vajda Peter Bielik Miroslav
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 28
  úplná Bouguerova anomália complete Bouguer anomaly terrain correction terénna korekcia gravimetria gravimetry
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Methods of Gravity Determination for Calculation of Physical Heights in the Slovak National Leveling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 45
  Slovak National Leveling Network Štátna nivelačná sieť complete Bouguer anomaly úplná Bouguerova anomália GGM RTM approach GGM + RTM prístup EVRS
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Deformation induced topographic effects in inversion of temporal gravity changes: First look at Free Air and Bouguer terms
  Vajda Peter  Zahorec Pavol Papčo Juraj ; V130 Kubová Anna
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 45, no. 2 (2015), s. 149-171
  gravimetria úplná Bouguerova anomália deformácia zemského povrchu gravimetry Free Air and Bouguer Term deformation of the Earths Surface
  http://www.degruyter.com/view/j/congeo.2015.45.issue-2/congeo-2015-0018/congeo-2015-0018.xml?format=INT
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. Some Interesting Facts about Correlation Between Gravity Anomalies and Heights with Implications Towards the Correction Density Estimation
  Mikuška Ján  Marušiak Ivan Zahorec Pavol Papčo Juraj ; V130 Pašteka Roman Bielik Miroslav
  AGU Fall Meeting . [1] p.
  úplná Bouguerova anomália complete Bouguer anomaly digital model of topographic mass density digitálny model hustoty topografických hmôt topokorekcia terrain correction
  článok zo zborníka
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 9. Up-to-date Terrain Correction Evaluation within the Gravity Database of the Slovak Republic
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Marušiak Ivan Mikuška Ján Papčo Juraj ; V130 Bielik Miroslav
  AGU Fall Meeting . [2] p.
  terénna korekcia terrain correction databáza slovenského gravimetrického mapovania gravimetric mapping úplná Bouguerova anomália complete Bouguer anomaly
  článok zo zborníka
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 10. Recalculation of regional and detailed gravity database from Slovak Republic and qualitative interpretation of new generation Bouguer anomaly map (poster)
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Mikuška Ján Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; V130 Krajňák Martin Kušnirák David Pánisová Jaroslava Vajda Peter Bielik Miroslav
  Geophysical Research Abstracts. Volume 16/2014 : . online, [2] p.
  gravimetria gravimetry topokorekcia topocorrection úplná Bouguerova anomália complete Bouguer anomaly
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok