Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba kompetenčných modelov manažérov priemyselných podnikov v SR v kontexte stratégie ich udržateľného rozvoja / aut. Lukáš Jurík, Peter Sakál
  Jurík Lukáš ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Paradigmy zmien v 21. storočí : . S. 264-274
  sustainable development competency model industrial enterprises
  zborník (príspevkov)
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Methodology proposal of Slovak industrial enterprise employees´ competency model utilising AHP method in the sustainable development context / aut. Lukáš Jurík, Peter Sakál
  Jurík Lukáš ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Výkonnosť podniku . Roč. 7, č. 1 (2017), s. 40-54
  sustainable development competencies competency model
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - dizertačná práca
  článok

  článok

 3. The design of the methodology of creation of a competency model of employees of industrial enterprises in Slovakia with the utilization of the AHP method in the context of sustainable / aut. Lukáš Jurík, Peter Sakál
  Jurík Lukáš ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania - MTS 2017 : . S. 64
  competency model sustainable development
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. The proposal of methodics of the creation of competency model employees of industrial enterprises in Slovakia by using the AHP method in the context of sustainable development / aut. Lukáš Jurík, Peter Sakál
  Jurík Lukáš ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Aktuaľnyje voprosy ekonomičeskoj teorii: razvitije i primenenije v praktike rossijskich preobrazovanij : . S. 208-212
  sustainable development competency model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. The requirements to develop a competency model for the position of a team leader in industrial enterprises in Slovakia / aut. Barbora Sokolovská, Dagmar Cagáňová, Kristína Kašníková
  Sokolovská Barbora  Cagáňová Dagmar ; 064000 Kašníková Kristína ; 064000
  Smart City 360° . s. 572-583
  competency competency model industrial enterprises
  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-33681-7_48
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The creation of competency models through the method of AHP / aut. Lukáš Jurík, Peter Sakál
  Jurík Lukáš ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Aktuaľnyje voprosy ekonomičeskoj teorii: razvitije i primenenije v praktike rossijskich preobrazovanij : . S. 270-274
  sustainable development industrial enterprises competency model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The utilization of competency models of managers as a way towards sustainable development of industrial enterprises / aut. Lukáš Jurík, Peter Sakál
  Jurík Lukáš ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Innovacionnyje technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitijem regionov Rossii : . S. 88-90
  sustainable development competency model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The application of the competency approach in the context of sustainable development in industrial enterprises in Slovakia / aut. Lukáš Jurík, Peter Sakál
  Jurík Lukáš ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Innovacionnyje technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitijem regionov Rossii : . S. 161-164
  sustainable development competency model industrial enterprises
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Využitie kompetenčných modelov manažérov ako cesty k udržateľnému rozvoju priemyselných podnikov / aut. Lukáš Jurík, Peter Sakál
  Jurík Lukáš ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Paradigmy zmien v 21. storočí. Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika . online, s. 231-240
  sustainable development competency model industrial enterprises
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Building sustainable development in industrial enterprises through competency models of managers / aut. Lukáš Jurík, Peter Sakál
  Jurík Lukáš ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Výkonnosť podniku . Roč. 6, č. 2 (2016), s. 61-68
  sustainable development competency model industrial enterprises
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok