Výsledky vyhľadávania

 1. Sorption of methylene blue by alternative adsorbents / aut. Maroš Soldán, Hana Kobetičová, Tomáš Štefko
  Soldán Maroš ; 065000  Kobetičová Hana ; 065300 Štefko Tomáš ; 065000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 73-80
  red mud black nickel mud sorption efficiency
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_8_2019_Sold%C3%A1n.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. The use of waste from bauxite ore in sorption of 3,5-dichlorophenol from waste water / aut. Hana Kobetičová, Vladislav Sviatskii, Kristína Gerulová, Igor Wachter, Yury R Nikitin, Lenka Blinová, Maroš Soldán
  Kobetičová Hana ; 065300  Sviatskii Vladislav Gerulová Kristína ; 065100 Wachter Igor ; 065000 Nikitin Yury R. Blinová Lenka ; 065100 Soldán Maroš ; 065100
  Acta Montanistica Slovaca . Vol. 22, no. 4 (2017), s. 404-411
  red mud waste water
  https://actamont.tuke.sk/pdf/2017/n4/8kobeticova.pdf
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041586447&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The+use+of+waste+from+bauxite+ore+in+sorption+of+3%2c5-dichlorophenol+from+waste+water&st2=&sid=ed70315c4e29aae5c37041e1cd0b2ff8&sot=b&sdt=b&sl=99&s=TITLE-ABS-KEY%28The+use+of+waste+from+bauxite+ore+in+sorption+of+3%2c5-dichlorophenol+from+waste+water%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Photocatalytic degradation of methylene blue using glass fibers catalytic layer covered with red mud / aut. Maroš Soldán, Hana Kobetičová, Kristína Gerulová
  Soldán Maroš ; 065100  Kobetičová Hana ; 065300 Gerulová Kristína ; 065100
  Journal of materials and applications [elektronický zdroj] . Vol. 6, No. 1 (2017), online, s. 23-27
  UV degradation methylene blue red mud
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. 3,5 Dichlorophenol removal from wastewater using alternative adsorbents / aut. Hana Kobetičová, Marek Lipovský, Igor Wachter, Maroš Soldán
  Kobetičová Hana ; M5000  Lipovský Marek ; M5000 Wachter Igor ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 23, No. 36 (2015), s. 25-32
  red mud sorption
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/36/05_kobeticova.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Hexavalent chromium adsorption using red mud as adsorbent / aut. Maroš Soldán, Jozef Fiala
  Soldán Maroš ; M5000  Fiala Jozef ; M5000
  Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) . Vol. 2, Iss. 9 (2015), s. 2644-2647
  red mud adsorption chromium
  http://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42351099.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. The structure of hazardous industrial wastes / aut. Maroš Soldán, Hana Kobetičová
  Soldán Maroš ; M5000  Kobetičová Hana ; 065300
  International Journal of Current Research [elektronický zdroj] . Vol. 7, iss. 12 (2015), online, s. 24119-24122
  red mud electron microscopy
  http://www.journalcra.com/sites/default/files/12048.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Adsorption of phenol on red mud
  Soldán Maroš ; M5000  Blinová Lenka ; M5000 Fiala Jozef ; M5000 Galbičková Blanka ; M5000 Ševčíková Janka ; M5000 Kobetičová Hana ; M5000
  Advanced Materials Research : . Vol. 864-867 (2014), s. 1759-1762
  red mud adsorption phenol
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Using of AOP process for phenol removal from wastewater
  Galbičková Blanka ; M5000  Blinová Lenka ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Advanced Materials Research : . Vol. 864-867 (2014), s. 1690-1693
  phenol ozonization red mud
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Removing 3,5- dichlorophenol from wastewater by alternative adsorbents
  Kobetičová Hana ; M5000  Galbičková Blanka ; M5000 Ševčíková Janka ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  IDS 2014. International Doctoral Seminar 2014 : . DVD-ROM, s. 85-90
  red mud black nickel mud
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Removal of phenol from wastewater by using low-cost catalyst from metal production
  Galbičková Blanka ; M5000  Soldán Maroš ; M5000 Belčík Michal ; M5000 Balog Karol ; M5000
  IDS 2014. International Doctoral Seminar 2014 : . DVD-ROM, s. 28-32
  red mud phenol
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok