Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv napäťovo-deformačnej charakteristiky zvarového spoja na celkovú tvárniteľnosť laserom zváraných polotovarov
  Schrek Alexander ; J280  Činák Michal ; J280 Švec Pavol ; J280 Kostka Peter ; J280 Gajdošová Veronika ; J0050
  Hutnické listy . Roč. 67, č. 4 (2014), s. 41-44
  deep drawing tailor-welded blank hlboké ťahanie zváraný prípoj
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Vplyv tuhosti vystuženého uzla na stabilitu ohýbaných nosníkov
  Kovasich Marek ; V190 
  Juniorstav 2013 : . s.CD-ROM, [7] s.
  joint rigidity tuhosť prípoja welded joints zváraný prípoj
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok