Výsledky vyhľadávania

 1. Utilization of unmanned aerial vehicles by daylight availability assessment
  Hanuliak Peter ; 010180  Maňková Lucia ; 010180 Hartman Peter ; 010180
  ATF 2018 : . USB kľúč, s. 62-67
  daylight unmanned aerial vehicle daylight availability
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Porovnanie metód zberu priestorových dát pre účely zamerania výmoľa v lokalite Turá Lúka
  Nosko Radovan ; 010160  Maliariková Marcela ; 010160 Fencík Róbert ; 010130 Szolgay Ján ; 010160
  Kartografické listy . Roč. 26, č. 2 (2018), s. 63-75
  gully erosion global navigation satellite system unmanned aerial vehicle terrestrial laser scanning
  http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL26/7.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Skúsenosti zo spracovania údajov v aplikáciách Photoscan a UAS Master
  Trhan Ondrej ; V140  Fraštia Marek ; V140
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD ROM, [14] s.
  comparison fotogrametria nepilotované letecké prostriedky photogrammetry porovnanie unmanned aerial vehicle
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=294014
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Využitie bezpilotných leteckých prostriedkov pre monitoring poddolovaných území
  Fraštia Marek ; V140  Plakinger Marián Beck Jozef
  IV. Tematické dni geodetov 2013 "Inžinierska geodézia" [elektronický zdroj] : . s.[6] s.
  bezpilotný letecký prostriedok monitoring monitoring poddolované územie undermined area unmanned aerial vehicle
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Zber priestorových dát pomocou nízkonákladovej fotogrametrie
  Síposová Lucia ; V  Fencík Róbert (škol.) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography unmanned aerial vehicle image processing low-cost photogrammetry bezpilotný letecký prostriedok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92969
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Progresívne metódy zberu priestorových dát na tvorbu digitálnych výškových modelov a nový prístup k ich reprezentácii
  Daňová Kristína ; V130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.149-155
  digital elevation model digitálny model reliéfu nepilotované letecké prostriedky unmanned aerial vehicle
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok