Výsledky vyhľadávania

 1. Interdisciplinarita v retrospektívnom hľadaní príbehu reštaurovaného diela / aut. Danica Stojkovičová, Milena Reháková, Zuzana Ludiková
  Stojkovičová Danica ; 049160  Reháková Milena ; 049160 Ludiková Zuzana
  Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2015. Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva : . online, s. 390-403
  UV iluminácia stratigrafia rentoaláž FTIR
  http://www.snm.sk/swift_data/source/odborna_verejnost/csti_2015/CSTI_2015_zbornik.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Reštaurátorský prieskum na obraze Zvestovanie doplnený o výskum na modelovom systéme / aut. Barbora Križalkovičová, Zuzana Machatová
  Križalkovičová Barbora  Machatová Zuzana ; 049160
  Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2015. Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva : . online, s. 433-444
  reštaurovanie urýchlené starnutie FTIR modelový systém
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. FTIR-PCA analysis of laser prints for forensic analysis of documents / aut. Michaela Belovičová, Michal Čeppan
  Belovičová Michaela ; C9160  Čeppan Michal ; C9160 Baráthová Ágnes
  16th Austrian Chemistry Days, 21 - 24 September 2015, Innsbruck : . CD-ROM, [1] s.
  tonery FTIR PCA
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. Využitie infračervenej spektrometrie s Fourierovou transformáciou pre analýzu zloženia lignocelulózovej biomasy ako potenciálneho paliva pri požiaroch. Minireview / aut. Alica Bartošová, Maroš Sirotiak
  Bartošová Alica ; M5000  Sirotiak Maroš ; M5000
  Nové trendy v hasiacich látkach a technológiách . CD-ROM, s. 4-12
  FTIR infračervená spektrometria biomasa
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. FTIR spectroscopy of silicon carbide thin films prepared by PECVD technology for solar cell application / aut. Angela Kleinová, Jozef Huran, Vlasta Sasinková, Milan Perný, Vladimír Šály, Juraj Packa
  Kleinová Angela  Huran Jozef Sasinková Vlasta Perný Milan ; E020 Šály Vladimír ; E020 Packa Juraj ; E020
  Proceedings of SPIE : . Vol. 9563, (2015), Art. no. 95630U [8] s.
  silicon carbide thin film plasma technology FTIR heterojunction solar cell
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Metódy skúmania moderných písacích prostriedkov vo forenznej vede
  Belányiová Eva ; C9160  Reháková Milena ; C9160 Čeppan Michal ; C9160 Kadlečíková Magdaléna ; E030 Vančo Ľubomír ; E030
  Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014 : . s. 163-169
  záznamové prostriedky forenzná analýza FTIR SERS
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Štúdium degradácie fenolu progresívnymi metódami : dizertačná práca
  Galbičková Blanka ; M5000  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.08.2014 ; Študijný program : 198 . - 110s CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety black nickel mud ozonization red mud ozonizácia FTIR GC-MS červený kal
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91413
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Využitie infračervenej spektrometrie pri identifikácii plastov
  Pančíková Martina ; M  Labaš Vladimír (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 667 . - 59s CD
  Materials Engineering plastics plasty FTIR infračervená spektrometria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103445
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Štúdium biodegradovateľných plastov a ich zmesí vo vzťahu k výrobku a optimalizácii parametrov spracovania : dizertačná práca
  Navrátilová Natália ; M1000  Náplava Antonín (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013 . - 112 s
  Processing and Application of Non-Metals FTIR biodegradovateľné plasty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104055
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Influence of UV-curing conditions on polymerization kinetics and gloss of urethane acrylate coatings
  Jančovičová Viera ; C9160  Mikula Milan ; C9160 Havlínová Bohuslava ; C9160 Jakubíková Zuzana
  Progress in Organic Coatings . Vol. 76, Iss. 2-3 (2013), s.432-438
  fotopolymerizácia uretánakryláty kinetika lesk FTIR
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok