Výsledky vyhľadávania

 1. Organizátor meraní ako subjekt liberalizovaného trhu s elektrinou v Slovenskej republike : dát. obhaj. 19.1.2012, č. ved. odboru 5-2-30
  Šedivý Juraj ; E020  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 137 s
  Elektroenergetika Power machinery
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63931
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Siete verejného osvetlenia : dát. obhaj. 19.1.2012, č. ved. odb. 5-2-30
  Janiga Peter ; E020  Gašparovský Dionýz (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 165 s
  Elektroenergetika Power machinery
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51287
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla pôda-voda pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
  Šinkovic Samuel ; J  Havelský Václav (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery heat pump energetická bilancia tepelné čerpadlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60884
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Vplyv vybraných parametrov na energetickú náročnosť vykurovania nekrytého rodinného bazénu
  Čerey Miroslav ; J  Záležáková Lucia (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84178
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Využitie slnečnej energie ako náhrada fosílneho paliva
  Bacskárdy Štefan ; J  Kučák Ľubor (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery solárny systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82058
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Hodnotenie klimatizačných systémov s chladiacim výkonom nad 12 kW
  Kozák Jakub ; J  Tomlein Peter (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery evaluation hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59669
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Návrh ohrevu teplej vody v rodinnom dome low-costovými tepelnými kolektormi
  Gajdošík Stanislav ; J  Tatarová Mária (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery heating ohrev zásobník slnečné kolektory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59040
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Monitorovanie pracovných podmienok fotovoltických panelov v reálnom čase
  Firický Eduard ; E020  Váry Michal (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011
  Power machinery Elektroenergetika elektrotechnika fotovoltické moduly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72122
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Mechatronické pohonné jednotky a systémy
  Tichý Andrej ; E  Kozák Štefan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011
  Power machinery electronic throttle motor škrtiaca klapka Elektroenergetika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72109
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh funkčného modelu fotovoltickej elektrárne s fixnou montážou panelov
  Kubinec Miroslav ; E  Pípa Marek (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 79 s
  Elektroenergetika Power machinery power photovoltaic fotovoltika elektrotechnika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72119
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha