Výsledky vyhľadávania

 1. Legislatíva EU a SR pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie
  Kováčová Diana ; V290  Lulkovičová Otília ; V290
  Nízkoteplotné vykurovanie 2013 : . s.25-28
  legislation obnoviteľné zdroje energie renewable energy sources zákony
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Poznámky k stavebnému zákonu
  Minarovičová Katarína ; V180  Rabenseifer Roman ; V180
  Budovy a prostredie 2011. Vízie - Prax - Legislatíva : . s.105-108
  Development land use planning rozvojové plány územné plánovanie zákony
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 3. Návrh vzorových interných smerníc pre vedenie podvojného účtovníctva so zameraním na malé priemyselné podniky = The proposal of model internal directives for double-entry bookkeeping oriented on small industrial companies : Bakalárska práca
  Domorák Matej  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  účtovníctvo interné smernice zákony
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Zákon o vysokých školách : Zbierka zákonov SR úplné znenia číslo 38/2007 podľa právného stavu k 21.8.2007
  Žilina : Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., 2007 . - 120 s
  zákony vysoké školstvo
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI2120
  kniha

  kniha

 5. Průmyslové vlastníctví : vynálezy, užitné vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení
  Slováková Zuzana 
  2. vyd.
  Praha : LexisNexis CZ, 2007 . - 152 s
  ISBN 80-86920-08-9
  zákony
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Novelizovaný zákon o odpadoch : Špecializovaný časopis pre podnikateľskú sféru, r. IV, č. 5/2005
  Bratislava : Miroslav Mračko - Epos, 2005 . - 80 s
  ISSN 1335-9517
  odpady zákony
  brožúra
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2010
  Novelizovaný zákon o odpadoch

  kniha

 7. Výklad nového zákona o účtovníctve : (zákon č. 431/2002 Z.z.)
  Šlosárová Anna  Šlosár Rudolf
  Bratislava : Iura Edition, 2003 . - 121 s
  ISBN 80-89047-55-6
  účtovníctvo zákony Zákon o účtovníctve
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Malý živnostenský zákon s vykonávacími predpismi
  Bratislava : Epos, 2001 . - 160 s
  ISBN 80-8057-425-1
  zákony
  oficiálne dokumenty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 9. Občianske právo 2 : Súbor "K
  Žilina : Informačné centrum podnikateľov, 1997 . - Nestr
  Právo občianske zákony
  oficiálne dokumenty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 10. Právo životného prostredia : Ovzdušie s vysvetlivkami
  Bratislava : ASPEK, 1997 . - Nestr
  ISBN 80-88715-26-1
  právo životného prostredia zákony prostredie životné právo ovzdušie
  oficiálne dokumenty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha