Výsledky vyhľadávania

 1. Artificial Neural Networks and Fuzzy Neural Networks for Solving Civil Engineering Problems
  Knezevic Milos  Cvetkovska Meri Hanák Tomáš Braganca Luis Šoltész Andrej ; 010170
  Complexity . Vol. 2018, (2018), online, [2] s., article ID 8149650
  artificial neural network fuzzy neural network civil engineering
  https://www.hindawi.com/journals/complexity/2018/8149650/
  článok z periodika
  BDM - 13/NOVÉ Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Quality Management in Civil Engineering [elektronický zdroj]
  Gašparík Jozef ; 010270  Chamulová Barbara ; 010270 (rec.) Szalayová Sylvia ; 010270 (rec.)
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2017 . - CD-ROM, 137 s.
  ISBN 978-80-263-1358-8
  quality management systems civil engineering
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 3. BIM nie je len o budovách
  Funtík Tomáš ; 010270 
  Eurostav : . Roč. 23, č. 7-8 (2017), s. 50-51
  BIM civil engineering infrastructure dopravné staviteľstvo infraštruktúra
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Risk management system (RMS)
  Hulínová Zdenka ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 Madová Jana ; 010270 Bisták Andrej ; 010270
  ESaT 2016 : . CD-ROM, [4] s.
  risk analysis occupational health and safety civil engineering
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Development and new generation of Eurocodes
  Baláž Ivan ; 010190  Koleková Yvonna ; 010250
  ESPM 2015. Technické vedy a výrobný manažment 2015. . S. 59
  civil engineering structures design Eurocodes
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Stability of aluminium members and plates
  Kosmas Angelos ; V  Baláž Ivan (škol.) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 5
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108057
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Elastic-plastic solution of the steel beam
  Fiflis Nikolaos-Alexandros ; V  Ravinger Ján (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 5
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108056
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Static analysis of bearing webs using numerical methods
  Ličková Eva ; V  Dický Jozef (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 5
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering metóda konečných prvkov numerické metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80155
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. A static analysis of bearing plates using numerical methods
  Kopúnová Silvia ; V  Dický Jozef (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 5
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering priehyb ohybová tuhosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89741
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Stability of frame structures
  Krátky Michal ; V  Dický Jozef (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 5
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering critical force buckling kritická sila vzperná dĺžka geometrická nelinearita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80239
  bakalárska práca
  kniha

  kniha