Výsledky vyhľadávania

 1. Charackterization, Testing, Measurement, and Metrology / aut. Chander Prakash, Sunpreet Singh, J. Paulo Davim
  Prakash Chander  Singh Sunpreet Davim J. Paulo
  Boca Raton CRC Press 2021 . - 192 s.
  ISBN 978-0-367-27515-0
  metrológia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 2. Aspects of establishing calibration baselines for electronic distance meters - position and height design, point monumentation and metrology measurement
  Papčová Miriam  Papčo Juraj ; 010130
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 57-63
  metrológia metrology EDM EDM instruments
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Aspects of establishing calibration baselines for electronic distance meters - site selection and configuration of baseline points
  Papčová Miriam  Papčo Juraj ; 010130
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 50-56
  metrológia metrology EDM EDM instruments
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Metrologické minimum k měření na bezkontaktních očních tonometrech / aut. Jan Rybář, Alena Furdová, Stanislav Ďuriš, Kristína Horkovičová, Vítězslav Suchý, Václav Sedlák
  Rybář Jan ; 020020  Furdová Alena Ďuriš Stanislav ; 020020 Horkovičová Kristína Suchý Vítězslav Sedlák Václav
  Sborník abstraktů z 28. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP . S. 110-111
  metrológia metrology
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Metrology in eye pressure measurements
  Pavlásek Peter ; 020020  Rybář Jan ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 Hučko Branislav ; 020010 Palenčár Jakub ; 020020 Chytil Miroslav
  2020 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS 2020) Proceedings . S. [1-6]
  metrológia Metrology metrology
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Bezdotykové metódy merania geometrických veličín / aut. Miroslav Dovica, Tatiana Kelemenová, Jakub Palenčár ; rec. Stanislav Ďuriš, Dagmar Janáčová, Jaromír Markovič
  Dovica Miroslav  Kelemenová Tatiana Palenčár Jakub ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 (rec.) Janáčová Dagmar (rec.) Markovič Jaromír (rec.)
  1. vyd.
  Košice Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach 2020 . - 171 s.
  ISBN 978-80-553-3380-9
  bezdotykové meranie metrológia vyhodnotenie neistôt kalibrácia non-contact measurement metrology evaluation of uncertainty calibration
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 7. Navrhovanie experimentov využité v stratégii šesť sigma / zost. Adriana Horníková
  Horníková Adriana (zost.) 
  2011 . - 84 s.
  metrológia
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 8. Possibilities of metrological ensuring of non-contact eye tonometers / aut. Jan Rybář, Ivan Fiťka, Matej Šimovec, Juraj Slovák
  Rybář Jan ; 020020  Fiťka Ivan ; 020020 Šimovec Matej ; 020020 Slovák Juraj ; 020020
  Novus Scientia 2019 : . S. 191, CD ROM
  model oka metrológia eye model
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Nové trendy vo vývoji realizácie teplotnej stupnice / Stanislav Ďuriš
  Ďuriš Stanislav ; 020020 
  2011 . - 73 s.
  metrológia
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 10. The MeteoMet2 project - highlights and results / aut. A Merlone, F Sanna, G Beges, S Bell, G Beltramino, Peter Pavlásek
  Merlone Andrea  Sanna Francesca Beges Gaber Bell Stephanie A. Beltramino Giulio Pavlásek Peter ; 020100
  Measurement Science and Technology . Vol. 29, iss. 2 (2018), s. 25802 [4] s.
  teplota atmosféra metrológia atmospheric air temperatures
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok