Výsledky vyhľadávania

 1. Požiadavky na preverovanie a posudzovanie technológií
  Rusko Miroslav ; 065200  Cuninka Pavol Čekan Pavol
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2018 : . S. 132-133
  technológia verifikácia posudzovanie
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Interakcia pilótového základu s podložím – porovnanie vypočítaných a nameraných hodnôt
  Hruštinec Ľuboš ; 010150 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [14] s.
  geotechnický návrh verifikácia interakcia pilóty s podložím zaťažovacia skúška pilóty GEO5© software
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Označovanie v oblasti technológií zamerané na oblasť bezpečnosti, kvality a environmentu / aut. Monika Mikulová, Miroslav Rusko
  Mikulová Monika ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200
  METES 2016 : . S. 107-116
  technológie stroje environment verifikácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Diverzita vizuálneho označovania v oblasti produktov, produkcie, technológií a dopravy / aut. Miroslav Rusko, Monika Mikulová
  Rusko Miroslav ; 065200  Mikulová Monika ; 065000
  METES 2016 : . S. 145-158
  technológie environment verifikácia bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Medzinárodné aktivity v oblasti verifikácie technológií / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 5, Mimoriadne číslo (2015), s. 119-125
  environment technológia verifikácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Mouse usage biometrics in eLearning systems: detection of impersonation and user profiling / aut. Peter Krátky, Daniela Chudá
  Krátky Peter ; 070200  Chudá Daniela ; 070200
  International journal of human capital and information technology professionals . Vol. 6, no. 1 (2015), s. 39 - 50
  behaviorálne biometrické črty verifikácia bezpečnosť výučbový systém predikcia učebné štýly práca s myšou modelovanie používateľa
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Environmentálne vhodné technológie v kontexte posudzovania technológií / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Integrovaná bezpečnosť 2015 : . S. 141-148
  environment technológie verifikácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Environmentálne vhodné technológie a význam inovácií / aut. Miroslav Rusko, Monika Mikulová
  Rusko Miroslav ; M5000  Mikulová Monika ; M
  Integrovaná bezpečnosť 2015 : . S. 69-73
  environment technológie verifikácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Príspevok k metódam a algoritmom automatického generovania funkčných testov procesorov
  Hudec Ján ; I100  Gramatová Elena (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  genetic algorithm verification testing test generation genetický algoritmus generovanie testov verifikácia testovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77272
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 10. Virtual verification panel as a tool in logic circuits design
  Pištek Peter ; I100  Palaj Tomáš ; I100 Marcinčín Roman ; I100 Štrba Juraj ; I100
  AWERProcedia. Information Technology and Computer Science. Vol. 1 : . s.296-301
  virtuálny panel verifikácia on-line testovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok