Výsledky vyhľadávania

 1. Čo prináša nová medzinárodná norma STN ISO 45001:2019 v oblasti bezpečnosti práce
  Gašparík Jozef ; 010270 
  Bezpečná práca : . Roč. 50, č. 2 (2019), s. 3-6
  bezpečnosť norma
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Reliability of models aimed at evaluating the punching resistance of flat slabs without transverse reinforcement
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Kalická Jana ; 010220 Majtánová Lucia ; 010110 Minárová Mária ; 010220
  Engineering Structures . No. 188 (2019), s. 627-636
  reinforced concrete flat slab punching safety železobetón lokálne podopretá doska bezpečnosť
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu. I. etapa : posúdenie filtračnej stability zemín v telese a v podloží priečnych hrádzí zátvorného objektu Klátovského ramena
  Bednárová Emília ; 010150  Grambličková Danka (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kasana Andrej
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2018 . - 122 s.
  ochranná hrádza extrémne povodňové prietoky bezpečnosť filtračná stabilita
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 4. Činnosť revíznych technikov a posúdenie rizík - prečo je to dôležité / aut. Pavol Čekan, Tomáš Libant, Karol Balog
  Čekan Pavol ; 065200  Libant Tomáš Balog Karol ; 065200
  Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2018 . S. 1-14
  bezpečnosť riziko analýza elektrické zariadenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. VS Ružín I : analýza vývoja pohybu podzemných a priesakových vôd v telese a v podloží priehrady
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef Grambličková Danka Brček Martin ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Veleba Hubert (rec.) Minárik Marián (rec.) Uhorščák Ľubomír
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2018 . - 66 s.
  priehrada bezpečnosť filtračná stabilita vztlaky v podloží
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Vzorkovanie pôdneho vzduchu z hľadiska správnosti a bezpečnosti / aut. Maroš Sirotiak, Alica Bartošová
  Sirotiak Maroš ; 065100  Bartošová Alica ; 065000
  METES 2018. Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2018. : . S. 132-138
  pôdny vzduch vzorkovanie bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Manažérske inštrumenty v oblasti kvality, životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v kontexte integrovaného manažérskeho systému / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; 065200 
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 147-155
  kvalita-riadenie environment bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Safety flow monitoring of ethylene flow in supercritical state using ultrasonic flow - monitoring method / aut. Ján Iľko, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200
  Manažérstvo životného prostredia 2017 : . S. 80-85
  ultrazvukové meranie prietoky bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Analýza využitia parametrických objektov ako podkladu pre metodiku návrhu opatrení BOZP v BIM
  Mayer Pavol ; 010270 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 253-257
  BIM BOZP bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Hluk ako rizikový faktor v pracovnom prostredí / aut. Pavol Čekan
  Čekan Pavol ; 065200 
  METES 2017 : . S. 184-185
  hluk bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok