Výsledky vyhľadávania

 1. Kinetic Theory and Transport Phenomena / aut. Rodrigo Soto
  Soto Rodrigo 
  1st Ed.
  Oxford Oxford University Press 2016 . - 259 s.
  ISBN 978-0-19-871606-8
  fyzika kinetika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 2. Analýza nápojov vyrábaných z hrozna a popísanie kinetiky reakcii pri ich výrobe pomocou GC-MS / aut. Paulína Galbavá, Žofia Szabóová, Viktória Ferenczy, Ľudmila Gabrišová, Jaroslav Blaško, Róbert Kubinec
  Galbavá Paulína  Szabóová Žofia Ferenczy Viktória Gabrišová Ľudmila ; 020040 Blaško Jaroslav Kubinec Róbert
  Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016 / . S. 45-46, CD ROM
  víno kinetika wine kinetic
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Využitie ozónu na odstránenie 2-MBT z modelovej vody / aut. Ján Derco, Angelika Kassai, Jana Tkáčová, Michal Melicher, Lenka Sumegová
  Derco Ján ; 046290  Kassai Angelika Tkáčová Jana Melicher Michal Sumegová Lenka ; 046290
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 58, č. 1-2 (2015), s. 4-9
  biologická rozložiteľnosť kinetika mineralizácia parciálna oxidácia rezistentné látky toxicita 2-merkaptobenztiazol ozónizácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Odstraňovanie 2-merkaptobenztiazolu z vôd pôsobením ozónu
  Derco Ján ; C6290  Kassai Angelika Tkáčová Jana Melicher Michal Sumegová Lenka ; C6290
  Vodní hospodářství . Roč. 64, č. 5 (2014), s. 9-14
  benztiazolové deriváty biologická rozložiteľnosť kinetika mineralizácia parciálna ozidácia rezistentné látky toxicita
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Porovnanie separačných a degradačných postupov s využitím ozónu
  Sumegová Lenka ; C6290  Derco Ján ; C6290 Melicher Michal
  VODA 2013 : . s.405-408
  adsorpcia faktory ovplynňujúce proces ozonizácie kinetika metylénová modrá ozonizácia
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Kinetika termického rozkladu drevnej biomasy
  Hrablay Ivan ; C6230  Jelemenský Ľudovít ; C6230
  CHISA 2013 - 60.konference chemického a procesního inženýrství, 14.-17.října 2013, Srní, Šumava. Sborník [elektronický zdroj] . s.CD-ROM, [14] s.
  pyrolýza buka kinetika mechanizmus
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Tepelná/katalytická redukcia dechtov z pyrolýzy drevnej biomasy
  Susa Dalibor ; C6230  Haydary Juma ; C6230
  CHISA 2013 - 60.konference chemického a procesního inženýrství, 14.-17.října 2013, Srní, Šumava. Sborník [elektronický zdroj] . s.CD-ROM, s. 81
  pyrolýza buka kinetika mechanizmus
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Removal of selected micropollutants by iron nanoparticles
  Derco Ján ; C6290  Valičková Mária ; C6290 Dudáš Jozef ; C6230 Šilhárová Katarína
  Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p. 508-513
  iron nanoparticles kinetika micropollutants priority substances water and wastewater treatment
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Influence of UV-curing conditions on polymerization kinetics and gloss of urethane acrylate coatings
  Jančovičová Viera ; C9160  Mikula Milan ; C9160 Havlínová Bohuslava ; C9160 Jakubíková Zuzana
  Progress in Organic Coatings . Vol. 76, Iss. 2-3 (2013), s.432-438
  fotopolymerizácia uretánakryláty kinetika lesk FTIR
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Kinetika pyrolýzy individuálnych uhľovodíkov
  Olahová Natália ; C8170  Bajus Martin ; C8170 Hájeková Elena ; C8170
  Aprochem 2012, 21. chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí, 23.-25.4.2012, Kouty nad Desnou, Jesenníky : . s.253-260
  pyrolýza heptán etylén kinetika rúrkový reaktor
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok