Výsledky vyhľadávania

 1. Influence Parameters of Transportation Process on Own/ Hired Fleet Selection
  Galkin Andrii  Kumar Chitresh Roslavtsev Dmytro Lobashov Oleksii Schlosser Tibor ; 010120
  Recent Advances and Emerging Issues in Transport Research : . online, s. 1815 - 1823
  transportation preprava demand dopyt investments investície
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146520306347
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Trh s nehnuteľnosťami - opakuje sa rok 2008?
  Briatka Peter ; 010270  Olšová Jana ; 010270
  Buildustry . Roč. 1, č. 3 (2017), CD-ROM, s. 8-9
  nehnuteľnosti trh index vývoj ceny investície real estate market development prices investments
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Cyklotrasy dnes a s výhľadom do budúcnosti
  Gabona Daniel  Briatka Peter ; 010270 Olšová Jana ; 010270
  Buildustry . Roč. 1, č. 2 (2017), CD-ROM, s. 51-52
  cyklotrasy cykloturistika ekológia rozvoj investície bike trails biking ecology development investments
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Návrh postupu tvorby a hodnotenia investičných zámerov v podmienkach podniku PAPO, s. r. o.
  Hrachová Simona ; M  Szabó Peter (škol.) ; M8700
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 66s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management investment investície investovanie investičný zámer
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103481
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti investícií v intenciách spoločensky zodpovedného podnikania
  Andrašová Andrea ; M4000  Hajnik Bartolomej (škol.) ; M250
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 107 s príl
  corporate social responsibility investície spoločensky zodpovedné podnikanie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73448
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Metodika hodnotenia sociálnej efektívnosti investičného rozvoja podniku
  Chatrnúchová Lucia ; M4000  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 137 s príl
  investičný rozvoj investície sociálna efektívnosť
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Progresívne metódy controllingu investícií v podmienkach výrobnej firmy
  Tekulová Zuzana ; J0070 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 4 (2012), s.232-238
  controlling investície investments
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Environmentálne orientované investície v malých a stredných strojárskych podnikoch
  Andrašová Andrea ; M4000  Hajnik Bartolomej ; M250 Zlocha Jozef ; M4000
  Ekonomicko-environmentálna efektivita v podnikaní : . s.16-19
  investície podnikanie malé podnikanie stredné
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Socio-ekonomická analýza ako nástroj hodnotenia investícií
  Chatrnúchová Lucia ; M4000  Ondrušková Otília ; M190 Sablik Jozef ; M4000
  Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe : . s.1-6
  socio-ekonomická analýza investície TUR
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Investiční strategie pro třetí tisíciletí
  Kohout Pavel 
  6. přeprac. vyd.
  Praha : Grada, 2010 . - 287 s
  ISBN 978-80-247-3315-9
  investovanie investície
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  Investiční strategie pro třetí tisíciletí

  kniha