Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh monitoringu zosuvných území na VS Tvrdošín
  Kopecký Miloslav ; 010150  Ondrášik Martin ; 010150 Brček Martin ; 010150
  Vodní hospodářství : . Roč. 70, č. 1 (2020), s. 14-17
  monitoring zosuvov sanačné opatrenia stabilita svahov
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Monitorovanie pohybu zemského povrchu v oblasti Hornej Nitry využitím družicovej radarovej interferometrie
  Leško Martin ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 154-166
  radarová interferometria radar interferometry monitoring zosuvov monitoring of landslides InSAR
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Monitoring of natural hazards in Slovakia by using of satellite radar interferometry
  Leško Martin ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Bakoň Matúš Liščák Pavel
  CENTERIS 2018 - International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN 2018 - International Conference on Project MANagement / HCist 2018 - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, CENTERIS/ProjMAN/HCist 2018 : . online, s. 374-381
  radarová interferometria geologické hazardy monitoring zosuvov technology of radar interferometry geological hazards monitoring of landslides
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050918316867
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Ground Stability Monitoring of Undermined and Landslide Prone Areas by Means of Sentinel-1 Multi-Temporal InSAR, Case Study from Slovakia
  Czikhardt Richard ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Bakoň Matúš ; 010130 Liščák Pavel Ondrejka Peter Zlocha Marián
  Geosciences . Vol. 7, iss. 3 (2017), online, [17] s.
  InSAR landslides undermined area radarová interferometria monitoring zosuvov poddolované územie
  http://www.mdpi.com/2076-3263/7/3/87
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Monitoring aktivity zosuvného územia Prievidza-Hradec
  Ondrejka Peter  Bakoň Matúš ; 010130 Papčo Juraj ; 010130 Liščák Pavel Žilka Andrej
  Geotechnika : . Roč. 19, č. 1 (2016), s. 3-12
  monitoring zosuvov meranie náklonu InSAR monitoring of landslides radar interferometry tilt measurement
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Potential of Sentinel-1A for nation-wide routine updates of active landslide maps
  Lazecký Milan  Canaslan Comut Fatma Nikolaeva Elena Bakoň Matúš ; 010130 Papčo Juraj ; 010130 Ruiz-Armenteros Antonio Miguel Qin Y. Sousa Joaquim J. Ondrejka Peter
  The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives) : . Vol. XLI-B7, (2016), online, s. 775-781
  monitoring zosuvov InSAR registrácia zosuvov atlas of landslides radar interferometry monitoring of landslides
  http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B7/775/2016/
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. A data mining approach for multivariate outlier detection in heterogeneous 2D point clouds: An application to post-processing of multi-temporal InSAR results
  Bakoň Matúš ; 010130  Oliveira Irena Perissin Daniele Sousa Joaquim J. Papčo Juraj ; 010130
  IGARSS 2016 - Advancing the Understanding of our Living Planet : . S. 56-59
  InSAR detekcia chýb data mining radar interferometry monitoring zosuvov outlier
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Geotechnical monitoring of landslides on slopes of water reservoirs
  Kopecký Miloslav ; V150  Ondrášik Martin ; V150 Antolová Darina ; V150
  Slovak Geological Magazine . Vol. 14, no. 1 (2014), s. 115-125
  landslides monitoring of landslides monitoring zosuvov slope stability stabilita svahov svahové deformácie vodné nádrže water reservoir
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Príklady aktivizácie zosuvných svahov vplyvom priťaženia ich odlučnej oblasti pri stavebnej činnosti
  Kopecký Miloslav ; V150 
  Role inženýrského geologa v současnosti : . [6] s.
  activation of landslides aktivizácia zosuvov landslides monitoring of landslides monitoring zosuvov zosuvy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Landslides on the Slopes of Water Reservoirs in the Environment of Carpathian Flysch
  Kopecký Miloslav ; V150  Ondrášik Martin ; V150 Frankovská Jana ; V150 Antolová Darina ; V150
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.681-693
  landslides monitoring monitoring monitoring of landslides monitoring zosuvov slope movements svahové pohyby zosuvy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok