Výsledky vyhľadávania

 1. Effect of Moisture Variations on Damage Cumulation in Surface Layers of Building Structures
  Jerman Miloš  Medveď Igor ; 010240 Maděra Jiří Kočí Václav Černý Robert
  Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017) : . CD-ROM, art. no. 080005, [5] s.
  vlhkosť poškodenie povrchová vrstva
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Pilotná analýza vodonepriepustnosti strešných povlakových hydroizolácií v závislosti od ich mechanického poškodenia
  Čurpek Jakub ; 010180  Oláh Jozef ; 010180
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 23, č. 6 (2016), s. 19-21
  vodonepriepustnosť vodná tlaková skúška poškodenie
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Netradičné zaťaženie a poruchy povlakových krytín plochých striech
  Čurpek Jakub ; 010180  Oláh Jozef ; 010180
  Strechy 2016 : . S. 125-130
  povlaková krytina krupobitie poškodenie vodonepriepustnosť
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Zisťovanie poškodenia na zloženom nosníku z dreva a sadrokartónu
  Venglár Michal ; 010250 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 129-133
  poškodenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Assessment of effect of reinforcing glass-fiber mesh inserted in between binder - and wearing course
  Olšová Jana ; 010270  Briatka Peter ; 010270 Gašparík Jozef ; 010270 Štefunková Zuzana ; 010260
  Interdisciplinarity in theory and practice . No. 11 (2016), online, s. 132-135
  vystuženie vozovky asfaltový betón výstužná mreža lepiaca vrstva poškodenie pavement reinforcement asphalt concrete reinforcing mesh bonding layers damage
  http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/381-11-cislo-clanok-25
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Experimentálne merania vodonepriepustnosti povlakových krytín v závislosti od ich mechanického poškodenia
  Čurpek Jakub ; 010180 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [8] s.
  poškodenie povlaková krytina vodonepriepustnosť výskumná vzorka
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Long-term damage of external lime and lime-cement renders by air pollution
  Pavlík Vladimír ; V260  Kormaník Michal ; V260 Struhárová Alena ; V260
  Construmat 2015 - Conference about Structural Materials : . CD-ROM, [6] s.
  vápenné omietky vápenno-cementové malty znečistenie ovzdušia poškodenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Makrofotografická metóda na hodnotenie poškodenia zubov z hľadiska poškodenia boku zuba opotrebením, vytrhávaním okolitého materiálu v tvare jamiek : Úžitkový vzor č. 6760
  Bošanský Miroslav ; J0030  Kopiláková Beáta Zápotočný Ján
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014 . - 8 s
  ozubenie poškodenie
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 9. Structural failures of water supply pipes
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280
  Instal . No. 12 (2013), s.103-106
  corrosion cracks deformácia deformation deteriorations korózia poškodenie structural failure štrukturálna porucha trhliny vodovodné potrubie water pipeline
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Štruktúra porúch vodovodných sietí
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280
  Stavebnictví . Roč. 7, č. 9 (2013), s.56-61
  corrosion cracks deformácia deformation detericration korózia poškodenie structural failure štrukturálna porucha trhliny vodovodné potrubie water pipeline
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok