Výsledky vyhľadávania

 1. Experimental verification of material coefficient defining separation distance for external lightning protection system / aut. Jozef Bendík, Matej Cenký, Marek Pípa, Attila Kment, Michal Chudý, Anton Beláň, Žaneta Eleschová
  Bendík Jozef ; 032000  Cenký Matej ; 032000 Pípa Marek ; 032000 Kment Attila ; 032000 Chudý Michal ; 032000 Beláň Anton ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000
  Journal of Electrostatics : . Vol. 98, (2019), s. 69-74
  lightning protection separation distance 2010 IEC 62305-3 material coefficient
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304388619300324
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Tepelný tok v požiarnom úseku chránenom vodným stabilným hasiacim zariadením
  Juríčková Michaela ; V180 
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 4, č. 2 (2014), s. 42-45
  odstupová vzdialenosť požiar fire separation distance water sprinkler system
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Matematická analýza a experimentálne modelovanie vplyvu vodných stabilných hasiacich zariadení naodstupové vzdialenosti
  Juríčková Michaela ; V180 
  enviBUILD Buildings and environment 2013 : . s.494-500
  fire odstupová vzdialenosť požiar separation distance vodné stabilné hasiace zariadenie water sprinkler system
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok