Výsledky vyhľadávania

 1. Ensemble prediction of stream flows enhanced by harmony search optimization
  Čistý Milan ; 010160  Soldánová Veronika ; 010160
  Time Series Analysis and Applications / . S. 153-169 [1,26 AH]
  ensemble modeling river flows data-driven modeling
  http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.71192
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 2. Použitie ensemblových dátovo riadených modelov pre predpovede prietokov na redukovaných údajoch pomocou vzorkovania
  Bezák Juraj ; V160 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [7] s.
  data-driven modeling ensemble modeling flow prediction Sampling
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Ensemble modeling in soil hydrology
  Čistý Milan ; V160  Čelár Ľubomír ; V160 Minarič Peter ; V160
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . S. 239-245
  ensemble modeling particle size Random Forest soil hydrology
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Využitie ensemblového modelovania v hydrologickej predpovedi
  Čistý Milan ; V160  Bezák Juraj ; V160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.14, č. 2 (2013), s.348-358
  artificial neural networks ensemble modeling ensemblové modely umelé neurónové siete
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Predpoveď prietokov pomocou ensemblového dátovo riadeného modelu
  Čistý Milan ; V160  Bezák Juraj ; V160 Čelár Ľubomír ; V160
  Seminář Adolfa Patery 2013 : . s.55-62
  data-driven models dátovo-riadené modely ensemble modeling ensemblové modely flow prediction predpoveď prietokov
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Vplyv vzorkovania údajov na dátovo riadené modely a jeho využitie v ensemblovom modelovaní
  Bezák Juraj ; V160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.190-199
  data-driven models dátovo-riadené modely ensemble modeling ensemblové modely flow predictions predpoveď prietokov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok