Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of Different Approaches to Gravity Determination and Their Utilization for Calculation of Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav Mikuška Ján
  International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016 : . S. 173-183
  Štátna nivelačná sieť Slovak National Levelling Network tiažové pole Zeme global gravity field model geopotenciálna kóta geopotential number
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1345_2017_20
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. A short note on the empirical rule formulated by Hirt and Kuhn (2014)
  Bucha Blažej ; V130 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 163-164
  spherical harmonics global gravity field model residual terrain model (RTM) sférické harmonické funkcie globálny gravitačný model reziduálny terénny model (RTM)
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Validácia globálneho tiažového poľa z misie GOCE porovnaním s gravimetrickým mapovaním a regionálnym kvázigeoidom
  Letko Pavol ; V130  Pitoňák Martin ; V130
  Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní : . s.99-109
  Gaussian filter Gaussov filter global gravity field model globálne modely tiažového poľa Zeme gravimetric mapping gravimetrické mapovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok