Výsledky vyhľadávania

 1. Concentrated load in anchorage zones of prestressed concrete members
  Hollý Ivan ; 010110  Abrahoim Iyad ; 010110 Ondák Adrián ; 010110
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 194-197
  concrete anchorage area tensile bursting forces anchorage confinement reinforcement betón kotevné oblasti kotvenie priečne ťahové sily výstuž na priečny ťah
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Kotvenie a vnesenie predpätia do prierezu betónového prvku podľa STN EN 1992-1-1
  Abrahoim Iyad ; V110 
  20. Betonářské dny 2013 : . s.390-395
  anchorage area bond kotevná oblasť prenosová dĺžka súdržnosť transmission length
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Teoretické a experimentálne zisťovanie napätosti v kotevnej oblasti predpätých plnostenných nosníkov
  Ferjenčík Pavel  Baláž Ivan ; 010190 Kriváček Jozef
  Stavebnícky časopis : . Roč. 33, č. 8 (1985), s. 669-696
  anchorage area prestressed plate girders
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok