Výsledky vyhľadávania

 1. Prvé výsledky z monitorovania zmien tiažového zrýchlenia gravimetrom gPhoneX 108
  Hábel Branislav ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Janák Juraj ; 010130 Vaľko Miloš
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017 : . CD-ROM, [11] s.
  slapová analýza tidal analysis filtrácia filtering analýza časových radov time series analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Úprava vody zo studní v domácnosti
  Kriš Jozef 
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 195-201
  studňa úprava vody filtrácia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Corrosion test at the water treatment Jakubany
  Kriš Jozef  Ilavský Ján ; 010280
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 22-32
  studňa úprava vody filtrácia corrosion aggresive environment raw water
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Stabilitné a filtračné problémy popolových naplavovaných odkalísk
  Zlatinská Lenka ; V150 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 538-543
  stabilita filtrácia anizotropia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Filtralite ako náhrada preparovaného filtračného piesku v úprave vody (odstraňovanie Fe a Mn v ÚV Kúty)
  Barloková Danka ; V280  Ilavský Ján ; V280 Molnár Tomáš ; V280 Hanusová Anna ; V280
  Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody : . S. 133-142
  Filtrácia filtralite filtralite filtration modified clinoptilolit modifikovaný klinoptilolit odstraňovanie železa a mangánu removal of iron and manganese úprava vody water treatment
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Filtralite in water treatment
  Barloková Danka ; V280  Ilavský Ján ; V280 Molnár Tomáš ; V280 Hanusová Anna ; V280
  Aktuální vodohospodářské problémy : . S. 94-101
  Filtrácia filtralite filtralite filtration odstraňovanie železa a mangánu removal of iron and manganese úprava vody water treatment
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Removal of heavy metals from water by cerium dioxide sorption materials
  Ilavský Ján ; V280  Barloková Danka ; V280 Kapusta Ondrej ; V280 Munka Karol Šimko Viliam
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . s. 587-594
  cerium dioxide drinking water Filtrácia filtration odstraňovanie antimónu oxid ceričitý pitná voda removal of antimony sorpčné materiály sorption materials
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Poloprevádzkové experimenty viacmateriálovej filtrácie vody na ÚV Klenovec
  Hanusová Anna ; V280 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 881-886
  úprava pitnej vody Filtrácia filtralite
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Odstraňovanie antimónu z vody sorpčnými materiálmi AsMet a GEH
  Ilavský Ján ; V280  Barloková Danka ; V280 Nemeš Pavol ; V280 Munka Karol
  Pitná voda 2013 : . s.159-166
  drinking water Filtrácia filtration odstraňovanie antimónu pitná voda removal of antimony sorpčné materiály sorption materials
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Zabezpečenie počítačovej siete s využitím filtrovania protokolu IP
  Kližan Matúš ; M  Halenár Igor (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry Security Filtrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78740
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha