Výsledky vyhľadávania

 1. The recycling of waste laminated glass through decomposition technologies / aut. Ľubomír Šooš, Miloš Matúš, Marcela Pokusová, Viliam Čačko, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Pokusová Marcela ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Recycling . Vol. 6, iss. 2 (2021), s. 26
  viacvrstvové sklo čelné sklo recyklácia PVB recyklácia odpad z automobilov mechanicko-chemická separácia laminated glass windshield recycling PVB recycling automotive waste mechano-chemical separation
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Štúdium sorpčných vlastností materiálov pri zachytávaní prevádzkových kvapalín / aut. Peter Godovčin
  Godovčin Peter ; 060000 
  ŠVOČ 60 : . S. 671-681
  sorbenty recyklácia štatistika
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Vplyv recyklovaného polystyrénu ako plniva do ľahkých betónov na ich fyzikálne a tepelno-fyzikálne vlastnosti
  Gregorová Valéria ; V260 
  Mladá veda . Roč. 2, č. 3 (2014), s. 99-105
  polystyrén recyklácia ľahký betón odpad
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Materialfluss beim Recycling des Bau - und Abbruchabfalls in der Slowakei und effektive Abfallbehandlung
  Ledererová Miriam ; V260 
  RECYCLING 2013 : . s.3-9
  efektívnosť effectiveness odpad recycling recyklácia waste
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Možnosti a perspektívy recyklácie stavebných odpadov ako zdrojov plnohodnotných surovín a súčasný stav problematiky stavebného odpadu v SR
  Demko Jakub ; V  Ledererová Miriam (škol.) ; V260
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technológia stavieb Building Technology waste construction recycling odpad recyklácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92145
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Comparison of properties of recycled and waste aggregates and their potential use in cement composites -- voltage
  Ledererová Miriam ; V260 
  17th Conference on Environment and Mineral Processing. : . s.15-20
  building odpad recycling recyklácia stavebníctvo waste
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Thermal cracking of waste biomass/plastics mixtures
  Jambor Boris ; C8170  Bajus Martin ; C8170 Hájeková Elena ; C8170
  46th International Conference of Petroleum Processsing, Proceedings, Bratislava, June 7, 2013 [elektronický zdroj] . s.CD-ROM, [5] p.
  pyrolýza kopyrolýza recyklácia plasty biomasa pneumatiky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Vplyv množstva recyklátu na nákladovosť výliskov z polypropylénu
  Siváková Henrieta ; J  Gondár Ernest (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials recycled recycling injection polypropylene recyklát recyklácia vstrekovanie polypropylén strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103937
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Materiálové zhodnocovanie odpadov z recyklovaných automobilov
  Durin Lukáš ; J  Štofila Albín (škol.) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Process and Environmental Engineering waste recovery recyklácia zhodnocovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84162
  bakalárska práca
  kniha

  kniha