Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh koncepcie skrípt k praktickým cvičeniam
  Gajniak Ján Florián ; 010350 
  Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax : . CD-ROM, s. 53-58
  vyučovanie stavebné právo praktické cvičenie stavebníctvo stavebný zákon
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Stavebné právo a porovnanie vyučovania tejto disciplíny na dvoch fakultách STU v Bratislave
  Gajniak Ján Florián ; 010350 
  Úloha interdisciplinárneho vzdelávania v humanizácii technického prostredia : . CD-ROM, s. 29-35
  vyučovanie autorizovaný architekt autorizovaný stavebný inžinier stavebné právo autorizačná skúška
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Dynamic group formation as an approach to collaborative learning support / aut. Ivan Srba, Mária Bieliková
  Srba Ivan ; 070200  Bieliková Mária ; 070200
  IEEE transactions on learning technologies . Vol. 8, Iss. 2 (2015), s. 173-186
  kolaboratívne vzdelávanie vyučovanie informatika dištančné vzdelávanie Počítače-vzdelávanie
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Stavebné právo a optimalizácia jeho vyučovania na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
  Gajniak Ján Florián ; 010350 
  Aplikácia poznatkov spoločenských vied v technických vedách : . CD-ROM, s. 30-33
  vyučovanie stavebné právo akreditácia realitné právo sociálne vedy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Optimalizácia vyučovania právnych disciplín na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
  Gajniak Ján Florián ; V350 
  Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese globalizácie [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.36-70
  legal discipline pedagóg právna disciplína teacher teaching vyučovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Innovative Broadcasting Architecture for E-learning Improvement
  Kováčik Tomáš ; I100  Broniš Roman ; I100 Kotuliak Ivan ; I100 Trúchly Peter ; I100
  ED-MEDIA 2012 : . s.1589-1594
  terestriálne vysielanie DVB-T HBB TV vyučovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Legislatíva pre vyučovanie práv duševného vlastníctva na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
  Gajniak Ján Florián ; V350 
  Spoločenskovedné vzdelávanie na technických univerzitách a proces globalozácie. [elektronický zdroj] : . s.31-36
  intellectual property rights právo duševného vlastníctva právna norma rule of law teaching vyučovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Legislatíva životného prostredia pre vyučovanie na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
  Gajniak Ján Florián ; V350 
  Proces globalizácie a jeho vplyv na ekonomiku a spoločnosť [elektronický zdroj] : . s.17-24
  environment právna norma rule of law teaching vyučovanie životné prostredie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Zlepšenie kvality vyučovacieho procesu prostredníctvom počítačových technológií : Diplomová práca
  Dižo Dušan  Krpálková Krelová Katarína (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 77 s., CD-ROM
  CAD quality technology education konštrukcia technológia CAD kvalita vyučovanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67786
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Experience of teaching environmental law at the Faculty of Contruction Technology in Bratislava
  Gajniak Ján Florián ; V350 
  Rešenije regionaľnych ekologičeskich problem : . s.158-160
  environment právna norma rule of law teaching vyučovanie životné prostredie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok