Výsledky vyhľadávania

 1. Poruchy vodovodných sietí
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280
  12. Zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda. : . s.17-29
  age pipe corrosion failures of water pipes korózia poškodenie vodovodného potrubia vek potrubia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok