Výsledky vyhľadávania

 1. Static load test measurement of reinforced concrete columns using terrestrial laser scanning
  Honti Richard ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 Dobrý Jakub ; 010110
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 30-36
  static load test terrestrial laser scanning reinforced concrete column
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The design of drilled displacement system piles using the cavity expansion theory
  Stacho Jakub ; 010150 
  Acta Geotechnica Slovenica . Vol. 15, no. 2 (2018), online, s. 81-91
  pile foundation displacement piles DDS piles static load test Cavity Expansion Theory
  http://fgserver6.fg.um.si/journal-ags/pdfs/AGS_2018-2_article_7.pdf
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Analysis of Load-settlement Curves of Piles Determined Using Static Load Tests And The Load Limit Curve Method
  Stacho Jakub ; 010150 
  Zakládání staveb - Brno 2017 : . S. 171-176
  pile foundation static load test bored piles CFA piles piling technology
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Analysis of static load tests of piles created by different technologies
  Stacho Jakub ; 010150 
  ICSMGE 2017 & iYGEC6 2017 : . online, s. 66-67
  pile foundation bored piles CFA piles DDS piles static load test numerical modelling
  https://www.issmge.org/uploads/publications/48/49/foundations-i-3.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Stanovenie únosnosti CFA a DDS pilót použitím MKP
  Stacho Jakub ; V150 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [8] s.
  CFA piles CFA pilóty numerical modelling numerické modelovanie Pile Foundation pilóty static load test statická zaťažovacia skúška
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Experiences from pile design in Kazakhstan
  Stacho Jakub ; V150  Ashkey Yergen
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve : . CD-ROM, s. 154-162
  geotechnical design geotechnický návrh numerical modelling numerické modelovanie Pile Foundation pilóty static load test statická zaťažovacia skúška
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok