Výsledky vyhľadávania

 1. Zhodnotenie funkcie ČOV na základe normy STN EN ISO 140 40
  Dubcová Mária ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [6] s.
  environment metodológia udržateľná produkcia meranie znečistenia čistiareň odpadových vôd
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Zhodnotenie ekotoxicity kalu z čistiarne odpadových vôd
  Dubcová Mária ; 010280  Gregušová Veronika ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Galbová Kristína ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280
  Voda 2017 : . CD-ROM, s. 273-276
  čistiareň odpadových vôd environment kal LCA metodológia udržateľná produkcia
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Nuevos sitios Mayas en el Centro y Noreste de Petén: Recorridos del equipo SAHI entre la frontera norte del Parque Tikal hasta la frontera de México (2009 - 2015)
  Drápela Tomáš  Kováč Milan Lieskovský Tibor ; 010130 Straka Jakub ; 010130 Peschl Robert
  XXIX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala : . S. 357-370
  northeast Peten​ severovýchod Peténu field survey​ výjazd methodology​ metodológia field technique​ poľná technika register of sites​ register nálezísk
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Úvod do vedeckej práce. Základy metodológie vedy a tvorba odborného textu / aut. Dagmar Cagáňová, Jana Šujanová, Mária Bednáriková ; rec. Adrián Slavkovský ; fotogr. Daniela Špirková
  Cagáňová Dagmar ; M4000  Šujanová Jana ; M4000 Bednáriková Mária ; M0110 Slavkovský Adrián (rec.) Špirková Daniela ; R2020 (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : Totem, 2016 . - 88 s.
  ISBN 978-80-89708-06-2
  metodológia tvorba textu výskum vedecký
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF8100
  kniha

  kniha

 5. Hodnotenie vplyvov na krajinu v plánovacom procese / aut. Ingrid Belčáková ; rec. Florin Žigrai, Eva Pauditšová
  Belčáková Ingrid ; 057170  Žigrai Florin ; R2020 (rec.) Pauditšová Eva (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Veda, 2015 . - 136 s.
  ISBN 978-80-224-1440-1
  environmentálne hodnotenie plánovanie územné metodológia
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  Hodnotenie vplyvov na krajinu v plánovacom procese

  kniha

 6. Pozemkové úpravy / aut. Zlatica Muchová, Jaroslav Antal ; rec. Juraj Hreško, Miroslav Dumbrovský
  Muchová Zlatica  Antal Jaroslav Hreško Juraj (rec.) Dumbrovský Miroslav (rec.)
  1. vyd.
  Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013 . - 336 s.
  ISBN 978-80-552-1130-5
  pozemkové úpravy metodológia územné plánovanie cestné teleso vodohospodárske úpravy projekt pozemkových úprav
  učebnica
  (1) - príručka
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF7710
  kniha

  kniha

 7. Návrh riešenia na zlepšenie využívania projektového manažmentu v podniku PPS Group a.s.
  Pokorná Erika ; M4000  Šujanová Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 83 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management organizational structure methodology project manager project management project organizačná štruktúra projekt metodológia projektový manažér projektový manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80378
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Úvaha o metodologickom prínose všeobecnej teórie systémov pri projektovaní a plánovaní artefaktov : Zborník príspevkov z interdisciplinárneho vedeckého kolokvia. Bratislava, 17.december 2010, SR.
  Šimanovská Tatjana ; R2020 
  Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied ´10. Actual Questions of Economic and Human Sciences ´10 : . s.373-377
  designing methodology metodológia projektovanie technológia technology
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Metodológia hodnotenia bezpečnosti komunikačných a informačných systémov.
  Oravec Ivan ; E  Janský Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 75 s
  Aplikovaná informatika metodológia methodology komunikačné systémy informačné systémy bezpečnosť počítačových systémov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61349
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Príprava technikov pre prax predmetom Metodológia technického experimentu. Preparation of engineers for praxis by subject named methodology of technical experiment
  Kaššáková Viera ; M240  Minárik Stanislav ; M1000
  Trendy ve vzdělávání 2008 : . s.101-104, diel 1
  technický expert metodológia meracie prístroje
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok