Výsledky vyhľadávania

 1. Personální management ve stavebnictví : problém člověka ve stavebnictví
  Bušina Filip 
  1.vyd.
  Praha : Wolters Kluwer, 2014 . - 319 s
  ISBN 978-80-7478-455-2
  Management personálny pracovníci človek stavebníctvo Česká republika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  SVF9100
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zlepšenie motivácie pracovníkov v A-STUDIO s.r.o.
  Císar Marek ; M  Sawicki Silvester (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 66s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant satisfaction performance motivation rast komunikácia pracovníci motivácia výkon
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87768
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. kniha

  kniha

 4. Analýza pracovnej spokojnosti v podniku HS - Tec, spol. s r.o., Trenčín
  Smoleková Veronika ; M  Ridzoňová Zuzana (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 63s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant satisfaction satisfaction práca pracovníci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71121
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh zlepšenia adaptačného procesu novoprijatých zamestnancov v podmienkach podniku I.D.C. LOLLY, s.r.o. : Diplomová práca
  Juroleková Andrea  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 79 s., CD-ROM
  personnel management personálny manažment pracovníci priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67806
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vzdelávanie pracovníkov ako súčasť personálnej práce v podniku ZVS holding a.s. : Bakalárska práca
  Pučkovicová Jana  Fedič Dušan (škol.) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 60 s., CD-ROM
  education scientists vzdelávanie pracovníci personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62078
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Získavanie, výber a prijímanie pracovníkov vo vybranom podniku
  Kovačičová Katarína  Mišáková Barbora (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  pracovníci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46992
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby "Polyfunkčný dom na Trhovej ulici v Bratislave".
  Hraško Dušan  Szalayová Sylvia (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  technológia stavieb Building Technology stavenisko pracovníci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76606
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh systému ďalšieho vzdelávania pracovníkov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Blaňár Milan  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  vzdelávanie pracovníci fluktuácia tréning education training
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58397
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh systému ďalšieho vzdelávania pracovníkov podniku I.D.C. Holding, a.s.
  Kasprzaková Monika  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  education employees vzdelávanie pracovníci podnik systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58301
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha