Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba časových plánov - podklady a vstupné údaje
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 13, č. 1 (2018), online, s. 43-54
  časový plán prax skúsenosti
  http://nehnutelnostiabyvanie.eu/index.php?id=nehnutelnosti-a-byvanie-20181
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Oceňování nemovitostí v zahraničí - Slovenská republika
  Nič Milan ; 010320 
  Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí . S. 698-714
  oceňovanie nehnuteľností Slovenská republika teória prax
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Spolupráca s praxou na MTF STU v roku 2013
  Rešetová Kvetoslava ; M9300 
  Transfer . Roč. 6, č. 1 (2014), s. 20-22
  spolupráca prax
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Analýza bezpečnosti pri spracovaní potravinárskeho výrobku v mäsokombináte Púchov
  Bartošovič Michal ; M  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety practice HACCP mikrobiológia analýza rizík prax
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90245
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. História strednej priemyselnej školy v Trnave
  Krčová Monika  Budinec Igor (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 71 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects prax učebné osnovy študijné odbory strojárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80866
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Úspešná škola
  Jelenčík Branislav ; A9190 
  ALFA . Roč.17, č.4 (2012), s.4-9
  školstvo prax
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Transfer znalostí z univerzity do praxe
  Zúbková Mária ; R2020  Orosiová Katarína ; R2020
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 6, č. 1 (2011), s.36-48
  knowledge transfer labour market practice prax transfer poznatkov trh práce
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Projektové vyučovanie v praxi stredných odborných škôl na Slovensku
  Strakoš Jozef ; M7100 
  Media4u Magazine . Roč. 8, č. 4 (2011), s.71-73
  projektové vyučovanie prax
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Z histórie zememeračstva, geodézie a kartografie
  Ježko Ján ; V140 
  Z dějin geodézie a kartografie 14 . s.60-65
  experience prax Samuel Mikovini Samuel Mikovini teória theory
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Etika a zodpovednosť v podnikateľskej praxi : Úvod do podnikateľskej praxi
  Černá Ľubica ; M4000 
  1. vyd
  Trnava : Bprint, 2007 . - 64 s
  ISBN 978-80-89118-08-3
  etika podnikateľská prax
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha