Výsledky vyhľadávania

 1. The evolution of microstructure of high carbon steel wire during redrawing
  Haršáni Marián ; M1000  Kusý Martin (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering drawing ťahanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90872
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Deformačné stavy materiálu po operáciách tlačenia
  Hulej Marián  Šugárová Jana (škol.) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  plošné tvárnenie ťahanie anizotropia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63354
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Výroba kontajnerových strešných panelov ťahaním
  Lőrincz Gábor  Bílik Jozef (škol.) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  simulácia ťahanie kontajner container simulation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58547
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Teoreticko-technologický rozbor procesov výroby výťažkov s prírubou
  Jakubička Peter  Bílik Jozef (škol.) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  ťahanie deformation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58428
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Konštrukčný návrh zariadenia pre plošné tvárnenie
  Zöld Jaromír ; J  Schrek Alexander (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  bending ťahanie cutting tool strihanie ohýbanie nástroj tvárnenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62395
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Návrh technologických postupov s podporou počítača
  Tomašovič Martin  Šugárová Jana (škol.) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  ťahanie počítačová podpora technologický postup strihanie cutting computer support
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63630
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Výskum technologických parametrov ovplyvňujúcich výrobu a vlastnosti oceľových rúr = Research on technological parameters affecting zhe production and properties : Dizertačná práca
  Ridzoň Martin ; M3000  Martinkovič Maroš (škol.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 144 s príl
  mazanie ťahanie makroskopická analýza mikroskopická analýza stereológia
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Lisovateľnosť oceľových plechov s vyššími pevnostnými vlastnosťami
  Glasnák Michal  Košťálová Miroslava (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies ťahanie lisovanie ocele drawing steel pressing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26795
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Aplikácia systému CATIA v konštrukcií a verifikácií lisovacích nástrojov
  Pavelka Pavol  Kapustová Mária (škol.) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  lisovanie ťahanie pressing nástroj strihanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58670
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha