Výsledky vyhľadávania

 1. Princíp regulácie hustoty ako cesta k udržateľnému rozvoju miest = The principle of density regulation as a way towards sustainable city growth : prípadová štúdia - územné plány vybraných sídiel na Slovensku = case study - master plans of selected cities in Slovakia
  Vitková Ľubica ; A6160 
  Architektúra a urbanizmus . Roč. 48, č. 1-2 (2014), s. 3-23
  udržateľný rozvoj miest regulácia hustoty princípy rozvoja miest
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  (7) - článok
  článok

  článok

 2. Udržateľný urbanizmus: solárna stratégia udržateľného mesta = Sustainable urban design A solar strategy for a sustainable city
  Legény Ján ; A2120  Morgenstein Peter ; A2120 Špaček Robert ; A2120
  Architektúra a urbanizmus . Roč. 48, č. 1-2 (2014), s. 39-53
  udržateľný rozvoj miest solárna stratégia urbánne štruktúry solárny index
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  (1) - skriptá
  článok

  článok