Výsledky vyhľadávania

 1. Vestavěné systémy I
  Chyský Jan 
  2. preprac. vyd.
  Praha : ČVUT, 2010 . - 120 s
  ISBN 978-80-01-04629-6
  systémy databázové
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 2. Myslíme v MySQL 4 : Z angl.orig
  Gilfillan Ian 
  Praha : Grada, 2003 . - 750 s. Tab.,index
  ISBN 80-247-0661-X
  MySQL 4 databázy relačné systémy databázové
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha

 3. PHP a MySQL : Vytváříme webové databázové aplikace
  Flanagan David 
  1. vyd.
  Praha : Computer Press, 2002 . - 530 s
  ISBN 80-7226-760-4
  PHP-siete počítačové medzinárodné jazyky skriptové MySQL systémy databázové
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 4. Naučte se MySQL za 21 dní
  Maslakovski Mark 
  1. vyd.
  Praha : Computer Press, 2001 . - CD
  MySQL systémy databázové relačné databázové systémy
  multimédium - CD Rom
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1010
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 5. Naučte se MySQL za 21 dní
  Maslakovski Mark 
  1. vyd.
  Praha : Computer Press, 2001 . - 478 s
  ISBN 80-7226-448-6
  systémy databázové relačné databázové systémy MySQL
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  kniha

  kniha

 6. Integrácia expertných a databázových systémov
  Schreiber Peter ; M6000  Tanuška Pavol ; M6000
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.147-151
  integrácia systémy databázové
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Spolupráca databázového a expertného systému : Diplomová práca
  Selnekovič Marek  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 1998
  MTF ; . - 56 s výťah. + príl. + disk.
  systémy databázové systémy expertné Strojárska aplikovaná informatika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Oracle PL/SQL Programming
  Feuerstein Steven  Pribyl Bill
  2. vyd.
  Sebastopol : O'Reilly and Associates, 1997 . - 987 s
  ISBN 1-56592-335-9
  systémy databázové Oracle PL/SQL
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 9. Evidenčný a štatistický modul programového systému na riadenie skladového hospodárstva malej až strednej obchodnej firmy : Diplomová práca
  Beňo Peter  Doskočil Zdenko (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 1996
  MTF ; . - 74 s výťah + disk.
  systémy databázové Hospodárstvo skladové-automatizácia Strojárska aplikovaná informatika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Using Microsoft SQL Server : Server 6.5
  B.m. : QUR, 1996
  systémy databázové CD
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha