Výsledky vyhľadávania

 1. Uplatnenie FRP výstuží v betónových konštrukciách
  Bilčík Juraj ; V110  Gažovičová Natália ; 010110
  TZB-info.cz : . Roč. 17, č. 51 (2015), online, [6] s.
  FRP výstuž konštrukcie betónové zosilňovanie FRP reinforcement concrete structures strengthening
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Marginal seizmic resistance of concrete shells
  Šoltész Július ; V110  Ignačák Miroslav ; V110
  19. Betonářské dny 2012 : . s.99-106
  concrete structure European standars európske normy finite element method HCLPF HCLPF konštrukcie betónové metóda konečných prvkov sesmic design sezmické navrhovanie shell škrupiny
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Príklady navrhovania podľa prutových modelov
  Fillo Ľudovít ; V110 
  19. Betonářské dny 2012 : . s.93-99
  concrete structures konštrukcie betónové prútové modely strut-and-tie models
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Overenie D-oblastí betónových konštrukcií pomocou prútových modelov
  Fillo Ľudovít ; V110 
  Betonárske dni 2012 : . s.237-242
  concrete structures konštrukcie betónové overenie prutové modely strut-and-tie models verification
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Hraničná seizmická odolnosť železobetónových škrupinových konštrukcií
  Šoltész Július ; V110  Ignačák Miroslav ; V110
  Betonárske dni 2012 : . s.243-248
  concrete structures EC normy European standars FEM HCLPF HCLPF konštrukcie betónové MKKP seismic design seizmický návrh shell škrupiny
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vodonepriepustné betónové konštrukcie
  Bilčík Juraj ; V110  Benko Vladimír ; V110
  Eurostav . roč.16, č.3 (2010), s.42-45
  concrete structures cracks konštrukcie betónové trhliny vodonepriepustný watertight
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 7. Betónové konštrukcie : Navrhovanie podľa EN 1992-1-1
  Bilčík Juraj ; V110  Fillo Ľudovít ; V110 Halvoník Jaroslav ; V110
  Bratislava : Betoning, s.r.o., 2005 . - 314 s.;obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-969422-5-5
  konštrukcie betónové
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2000
  SVF3100
  kniha

  kniha

 8. Sanace betonových konstrukcí
  Bilčík Juraj ; V110  Dohnálek Jiří
  Bratislava : Jaga, 2003 . - 151 s.;obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-88905-24-9
  konštrukcie betónové
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  SVF7114
  kniha

  kniha

 9. Železobetónové konštrukčné sústavy
  Shawkat Sabah 
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2002 . - 339 s
  ISBN 80-227-1799-1
  konštrukcie oceľové konštrukcie betónové
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR27110
  SVF0100
  kniha

  kniha

 10. Design of reinforced concrete members
  Shawkat Sabah 
  Holice : Pelikán s.r.o, 2000 . - 264 s
  ISBN 80-968380-0-8
  Statika stavebná konštrukcie betónové konštrukcie železobetónové
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR5100
  SVF0201
  kniha

  kniha