Výsledky vyhľadávania

 1. Verification of principles and comparison of different methods of cold distribution and accumulation using a heat pump
  Kalús Daniel ; 010290  Kubica Matej ; 010290
  Magyar Épületgépészet : . Vol. 70, no. 1-2 (2021), s. 25-29
  akumulácia tepelné čerpadlo heat pump accumulation cold chlad
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Experimentálne merania na konštrukčných modeloch kompaktnej stanice tepla s použitím obnoviteľných zdrojov energie
  Kubica Matej ; 010290 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 283-291
  akumulácia zdroj chladu kompaktná stanica tepelné čerpadlo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Výskum prevetrávanej fotovoltickej fasády s integrovaným materiálom s fázovou zmenou
  Čurpek Jakub ; 010180 
  42. setkání ústavu pozemního stavitelství a kateder konstrukcí pozemních staveb České a Slovenské republiky : . S. 19-23
  fotovoltika materiál s fázovou zmenou fasáda akumulácia
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Stratifikačné akumulačné zásobníky
  Krafčík Milan ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 25, č. 1 (2017), s. 54-56
  zásobník teplej vody akumulácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Vplyv vlastností budov a vykurovacích systémov na reguláciu tepelného výkonu
  Koudelková Daniela ; 010290 
  Vykurovanie 2017 : . CD-ROM, s. 379-383
  budova akumulácia regulácia riadenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Využitie akumulácie energie v systémoch centrálneho chladenia
  Gašparik Martin ; 010290  Kalús Daniel ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 25, č. 5 (2017), s. 30-32
  akumulácia energia centrálne chladenie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Vlastnosti budov a vykurovacích systémov ovplyvňujúce reguláciu tepelného výkonu
  Koudelková Daniela ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 25, č. 5 (2017), s. 38-40
  tepelná zotrvačnosť akumulácia regulácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Hygienická príprava teplej vody vrstvovým akumulačným zásobníkom
  Krafčík Milan ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  Meranie a rozpočítanie tepla 2016 : . CD-ROM, s. 107-112
  príprava teplej vody vrstvový zásobník akumulácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Akumulácia tepelnej energie v solárnych systémoch
  Gašparik Martin ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 24, č. 3 (2016), s. 18-20
  solárna energia akumulácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Špecifické prípady „spolupráce” tepelnoakumulačných a tepelnoizolačných materiálov v 2D konštrukčných detailoch z hľadiska hodnotenia hygienického kritéria normy STN 730540-2
  Buday Peter ; 010180 
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 243-246
  tepelná izolácia železobetón hygienické kritérium akumulácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok