Výsledky vyhľadávania

 1. Medzinárodné hospodárske vzťahy
  Lipková Ľudmila 
  1. vyd.
  Bratislava : Sprint dva, 2011 . - 433 s
  ISBN 978-80-89393-37-4
  medzinárodné hospodárske vzťahy medzinárodný obchod medzinárodná deľba práce svetové hospodárstvo
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  Medzinárodné hospodárske vzťahy

  kniha

 2. Zahraniční obchod : teorie a praxe
  Svatoš Miroslav 
  1. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2009 . - 365 s
  ISBN 978-80-247-2708-0
  zahraničný obchod medzinárodné hospodárske vzťahy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  Zahraniční obchod

  kniha

 3. Mezinárodní finance
  Durčáková Jaroslava 
  2. dopl.vyd.
  Praha : Management Press, 2003 . - 394 s
  ISBN 80-7261-090-2
  trhy finančné trhy kapitálové medzinárodné hospodárske vzťahy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 4. Medzinárodné financie
  Jankovská Anežka 
  2. dopl. a preprac. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2003 . - 529 s
  ISBN 80-89047-56-4
  trhy finančné medzinárodné hospodárske vzťahy trhy kapitálové
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  Medzinárodné financie

  kniha

 5. Medzinárodné hospodárske vzťahy
  Lipková Ľudmila 
  3. vyd.
  Bratislava : Sprint, 2002 . - 266 s
  ISBN 80-88848-70-9
  medzinárodné hospodárske vzťahy medzinárodný obchod
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 6. Medzinárodné hospodárske vzťahy
  Lipková Ľudmila 
  Bratislava : Sprint, 2000 . - 238 s
  ISBN 80-88848-54-7
  medzinárodné hospodárske vzťahy medzinárodný obchod
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Slovensko a Európska únia : Obchodná politika, vzájomné vzťahy / [aut.] Michník,Ňubomír; řesták,Jozef
  Michník Ľubomír  Šesták Jozef
  Bratislava : Sprint, 1997 . - 207 s
  ISBN 80-88848-11-3
  EHS zahraničný obchod medzinárodné hospodárske vzťahy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha

 8. Medzinárodné financie
  Jankovská Anežka 
  Bratislava : Elita, 1997 . - 349 s
  ISBN 80-8044-027-1
  medzinárodné hospodárske vzťahy finančný trh kapitálový trh menové kurzy devízový trh financie medzinárodné
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  MTF1100
  R0001
  kniha

  kniha

 9. Európska únia a Slovensko : Problémy, dokumenty, otázky / [aut.] říbl,Drahoš
  Šíbl Drahoš 
  Bratislava : Sprint, 1996 . - 159 s
  ISBN 80-88848-05-9
  medzinárodné hospodárske vzťahy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha

 10. Medzinárodné ekonomické vzťahy na prelome tisícročí / [aut.] říbl,Drahoš
  Šíbl Drahoš 
  Bratislava : Eurounion, 1996 . - 221 s
  ISBN 80-85568-58-6
  medzinárodné hospodárske vzťahy medzinárodný obchod ekonomická integrácia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0003
  kniha

  kniha