Výsledky vyhľadávania

 1. Úloha odborného prekladu vo výučbe cudzieho jazyka na špecifické účely. The role of technical translation in teaching of foreign language for specific purposes
  Cagáňová Dagmar ; M330  Green rod. Česneková Jana ; M330
  Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II : . s.19-22
  odborný preklad Jazyky cudzie kurikulum
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Typológia učiteľov jazyka pre špecifické účely
  Fedič Dušan ; M330 
  SCHOLA 2007 : . s.CD-ROM
  učitelia typológia Jazyky cudzie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Preklad a prekladateľská kompetencia
  Cagáňová Dagmar ; M330  Green rod. Česneková Jana ; M330
  Prierezová štúdia z inžinierskej pedagogiky . s.17-20
  preklady Jazyky cudzie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Typológia učiteľov jazyka pre špecifické účely
  Fedič Dušan ; M330 
  Prierezová štúdia z inžinierskej pedagogiky . s.29-33
  typológia učiteľ Jazyky cudzie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Verbálna a neverbálna komunikácia pri skupinovej práci v cudzom jazyku
  Miština Juraj ; M330 
  SPEKTRUM 2006 - metodické námety na výučbu cudzích jazykov v profesijne orientovanom prostredí . s.56-57
  komunikácia verbálna Jazyky cudzie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Deutsch für Architekten : Stadt-und Raumplaner
  Záhorcová Jana ; A0033 
  Bratislava : FA STU- ROAD, 1999 . - 305 s
  ISBN 80-967511-7-4
  Jazyky cudzie
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR14110
  kniha

  kniha

 7. Chcete úspešne študovať jazyky?
  Abel Martin 
  1. vyd.
  Bratislava : Elita, 1998 . - 157 s
  ISBN 80-8044-045-X
  Jazyky cudzie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Cudzie jazyky : Požiadavky na prijímacie testy pre uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite
  Bratislava : Elita, 1995 . - 198 s
  ISBN 80-85323-90-7
  Jazyky cudzie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 9. Moderné technológie vzdelávania. Zborník z vedeckého sympózia. Časť 4 : Komunikačný program výučby materinského jazyka. Súčasné trendy vo vyučovaní cudzích jazykov : Konf. Nitra. jún 1993
  Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1993 . - 372 s
  Jazyky cudzie výuka zborníky
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 10. Metodika výuky cizích jazyků na vysokých školách. 2.díl / Radomír Choděra a kol
  Choděra Radomír (XXX) 
  Praha : Ústav rozvoje vysokých škol ČSR, 1988 . - 175 s
  Jazyky cudzie metodika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF7000
  kniha

  kniha