Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza štruktúry materiálov pomocou mikro-Ramamanovského mikroskopu
  Lukáč Pavol ; E  Kováč Jaroslav Jr. (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 22 s CD-ROOM
  Automobile Electronics Raman spectroscopy polovodičové materiály Ramanova spektroskopia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77582
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Some specific problems of thermophysics semiconducting materials
  Baník Ivan ; V240  Čulík František Lukovičová Jozefa ; V240
  Thermophysics 2010 : . s.18-24
  polovodičové materiály semiconducting materials termofyzikálne parametre thermophysical parameters
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Properties of Group-IV, III-V and II - VI semiconductors
  Adachi Sadao 
  Chichester : John Wiley & Sons, 2005 . - 387 s
  ISBN 978-0-470-09032-9
  fyzika polovodičov fyzika tuhých látok polovodičové materiály polovodičové štruktúry epitaxiálny rast lasery LED slnečné články svetelné diódy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Moderní učebnice elektroniky. 2. díl. Polovodičové prvky a elektronky : dioda, tranzistor, tyristor....
  Doleček Jaroslav 
  Praha : BEN - technická literatura, 2005 . - 316 s
  ISBN 80-7300-161-6
  elektronika polovodičové materiály elektrónky
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0101
  Moderní učebnice elektroniky. 2. díl. Polovodičové prvky a elektronky

  kniha

 5. Elektrotechnologie : Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice
  Šavel Josef 
  4.rozš.vyd.
  Praha : BEN - technická literatura, 2005 . - 314 s
  ISBN 80-7300-190-X
  elektrotechnické materiály elektronika polovodičové materiály polovodičové štruktúry technológia výroby polovodičových štruktúr Mikroelektronika optoelektronika vákuová technika plošné spoje
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  Elektrotechnologie

  kniha

 6. Diamond and diamondlike films physics and applications IV : Proceedings. Bratislava, Slovak Republik. 18. Dec. 2004 / Edit. Dubravcová, V.
  Dubravcová Viera (zost.) ; E210 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004 . - 57 s
  ISBN 80-227-1993-5
  fyzika polovodičov fyzika tuhých látok polovodičové materiály diamanty karbidy kremíka diamantové vrstvy
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. The Physics of Solar Cells
  Nelson Jenny 
  London : Imperial College Press, 2004 . - 363 s
  ISBN 1-86094349-7
  fyzika polovodičov polovodičové materiály slnečné články fotoelektrické články fotovoltaika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0101
  kniha

  kniha

 8. Elektrotechnologie : Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice
  Šavel Josef 
  2.rozš.vyd.
  Praha : BEN - technická literatura, 2003 . - 262 s
  ISBN 80-7300-120-9
  elektrotechnické materiály elektronika polovodičové materiály polovodičové štruktúry technológia výroby polovodičových štruktúr Mikroelektronika optoelektronika vákuová technika plošné spoje
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1001
  kniha

  kniha

 9. Semiconductor Devices : Physics and Technology
  Sze S.M 
  2.ed.
  New York : John Wiley & Sons, 2002 . - 564 s
  ISBN 0-471-33372-7
  polovodičové zariadenia modelovanie modelovanie polovodičových zariadení fyzika polovodičov polovodičové súčiastky polovodičové materiály
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 10. SiO2 in Si Microdevices
  Itsumi Manabu 
  Berlin : Springer Verlag ; Tokyo : Kodansha, 2002 . - 322 s
  ISBN 3-540-43339-2. -- ISBN 4-06-210667-1
  integrované obvody polovodičové materiály polovodičové štruktúry Kremík
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha