Výsledky vyhľadávania

 1. Nedeštruktívna detekcia oceľovej výstuže v betóne
  Grinč Michal  Ďubek Marek ; 010270 Bederka Marián ; 010270
  Eurostav : . Roč. 24, č. 4 (2018), s. 22-25
  betón detekcia betonárska výstuž
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Zatekanie - Praktická diagnostika plochých striech
  Briatka Roman ; 010270  Briatka Peter ; 010270
  Buildustry . Roč. 2, č. 1 (2018), CD-ROM, s. 23-26
  strecha zatekanie detekcia diagnostika roof leaking detection diagnostic
  http://www.briainvenia.sk/images/pdf/sk/Buildustry-01-2018.pdf
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Identifikácia polohy betonárskej výstuže - 1
  Ďubek Marek ; 010270  Bederka Marián ; 010270 Grinč Michal
  Buildustry . Roč. 1, č. 4 (2017), CD-ROM, s. 28-31
  detekcia prístroje výstuž
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Súčasné možnosti detekcie polohy betonárskej výstuže vybranými meracími prístrojmi
  Bederka Marián ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 Grinč Michal
  Almanach znalca . Roč. 17, č. 1 (2017), CD-ROM, s. 12-15
  výstuž detekcia prístroje
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Rýchle metódy detekcie mikrobiologickej kontaminácie / aut. Ondrej Híreš, Barbora Kaliňáková, Nikola Šipošová, Katarína Vizárová
  Híreš Ondrej  Kaliňáková Barbora ; 043000 Šipošová Nikola ; 040000 Vizárová Katarína ; 049380
  Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2015. Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva : . online, 288-297
  mikrobiologický prieskum detekcia MUF-NAG ATP MALDI-TOF
  http://www.snm.sk/swift_data/source/odborna_verejnost/csti_2015/CSTI_2015_zbornik.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Detection of mass concentration fibers in the fiber reinforced concrete
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Petro Marek ; 010270 Briatka Peter
  ESaT 2016 : . CD-ROM, [4] s.
  fiber vlákno detection detekcia concrete betón
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Detekcia škodlivého kódu pomocou kombinácie techník statickej a dynamickej analýzy kódu
  Janeček Martin ; E  Balogh Štefan (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 359 . - 75 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics detection analysis analýza detekcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100085
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Detekcia a identifikácia tónov v audio signáloch v prostredí WWW
  Ondris Tomáš ; E  Vargic Radoslav (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 359 . - 68 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics detection detekcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92455
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza činnosti spustiteľného kódu v reálnom čase
  Ďurech Dušan ; E  Balogh Štefan (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 359 . - 61 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics detection detekcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103154
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Využitie moderných UT metód na kontrolu zvarov duplexných ocelí
  Pavelek Ľubomír ; M  Hodúlová Erika (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 669 . - 68s CD
  ultrasound scan detekcia ultrazvuk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99787
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha