Výsledky vyhľadávania

 1. Využívanie geotermálnej energie v meste Galanta
  Takács Ján ; 010290 
  Obnoviteľné zdroje energie 2019 : . CD-ROM, s. 49-53
  geotermálna energia špičkový zdroj tepla zásobovanie budov teplom vykurovanie príprava teplej vody odpadová tepelne využitá voda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Meranie a rozpočítanie tepla 2019 : zborník prednášok z 19. konferencie s medzinárodnou účasťou. Senec, SR, 7. - 8. november 2019 [elektronický zdroj]
  Jánošková, Taťjana, ; 010290 (zost.) Piterka, Michal (rec.) Kostolány, Eliana (rec.)
  Meranie a rozpočítanie tepla 2019 19. 7. - 8. 11. 2019 Senec, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2019 . - CD-ROM, 140 s.
  ISBN 978-80-89878-52-9
  meranie a rozpočítanie tepla vykurovanie príprava teplej vody
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 3. Príprava teplej vody pre obytný súbor vo Veľkom Mederi na báze geotermálnej vody
  Takács Ján ; 010290  Eördöghné Miklós Mária
  Sanhyga 2018 : . CD-ROM, s. 161-166
  geotermálna energia vykurovanie príprava teplej vody špičkový zdroj tepla kotolňa na zemný plyn
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Meranie a rozpočítanie tepla 2018 : zborník prednášok z 18. konferencie s medzinárodnou účasťou. Senec, SR, 8. - 9. 11. 2018 [elektronický zdroj]
  Jánošková, Taťjana, ; 010290 (ed.) Piterka, Michal (rec.) Kostolány, Eliana (rec.)
  Meranie a rozpočítanie tepla 2018 18. 8. - 9. 11. 2018 Senec, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2018 . - CD-ROM, 162 s.
  ISBN 978-80-89878-35-2
  meranie a rozpočítanie tepla vykurovanie príprava teplej vody
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 5. Regulácia vykurovacích sústav
  Kurčová Mária ; 010290 
  Vykurovanie 2017 : . CD-ROM, s. 395-398
  vykurovanie regulácia heating control
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Meranie a rozpočítanie tepla 2017 : zborník prednášok zo 17. konferencie s medzinárodnou účasťou. Senec, SR, 9. - 10. 11. 2017 [elektronický zdroj]
  Jánošková, Taťjana, ; 010290 (ed.)
  Meranie a rozpočítanie tepla 2017 17. 9. - 10. 11. 2017 Senec, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2017 . - CD-ROM, 151 s.
  ISBN 978-80-89878-16-1
  meranie a rozpočítanie tepla vykurovanie príprava teplej vody
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (8) - článok
  kniha

  kniha

 7. Experimentálne meranie toxických látok vo vnútornom vzduchu pred a po obnove bytového domu a vykurovanie
  Sánka Imrich ; 010290 
  TZB-info.cz . Roč. 19, č. 41 (2017), online, [7] s.
  vnútorné prostredie vykurovanie energetická bilancia
  http://www.tzb-info.cz/t.py?t=55&i=121695
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Temperature parameters changing of a space heating element after human action
  Kurčová Mária ; 010290 
  EXPRES 2017 : . CD-ROM, s. 75-78
  heating control vykurovanie regulácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Energetické hodnotenie technických systémov v budovách
  Krajčík Michal ; 010290 
  Energetický manažment 2016. Znižovanie energetickej náročnosti efektívnym riadením spotreby energie : . CD-ROM, s. 109-114
  energetická efektívnosť vykurovanie príprava teplej vody technické systémy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. A fűtőtestek kicserélésének hatásai a fűtőrendszer tulajdonságaira
  Kurčová Mária ; 010290 
  ÉPKO 2016 : . S. 144-147
  vykurovacie teleso ventily vykurovanie heating system valves
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok