Výsledky vyhľadávania

 1. SSH Mastery: OpenSSH, PuTTY, Certificates, Tunnels, and Keys / aut. Michael Lucas
  Lucas Michael 
  2. vyd.
  San Francisco: Tilted Windmill Press, 2017 . - 209 s.
  ISBN 978-1-64235-002-9
  network encryption algoritmy konfigurácia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 2. Vývoj aplikácie pre konfigurovanie Teledozimetrického systému (TDS)
  Šárik Matej ; M  Eliáš Michal (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  konfigurácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103638
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Konfigurácia FPGA po zbernici CAN
  Laštinec Ján ; I100  Dohnal Ján (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 83 s príl.
  Computer and Communication Systems and Networks konfigurácia počítačové a komunikačné systémy a siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91266
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 4. Informačný systém pre digitalizáciu a správu dokumentov spoločnosti
  Martinovič Michal ; E  Kotuliaková Kvetoslava (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 95 s CD-ROOM
  database konfigurácia Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82074
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Využitie polarimetra ako senzora na báze povrchových plazmónov
  Skoršepová Terézia ; E020  Chlpík Juraj (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 72 s 3 príl.
  Physical Engineering biosensor polarizované svetlo konfigurácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81853
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Koncepčný prístup k navrhovaniu kanalizácie v závislosti od terénnej konfigurácie
  Stanko Štefan ; V280 
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 7.bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 25.-27.2011 . s.217-228
  concept design kanalizácia konfigurácia návrh sewage
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Príručka k regulátoru DC 1010 : Bakalárska práca
  Královič Tomáš  Mudrončík Dušan (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 39 s 1 CD-ROM
  konfigurácia regulátory
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. WWW rozhranie pre správu FTP : Bakalárska práca
  Haluška Tomáš ; M6000  Eliáš Andrej (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2006 . - 48 s 1 CD-ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle GNU/Linux FTP konfigurácia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Nakonfigurujte si počítač 3 Windows 95 / [aut.]Veronika Sklenářová
  Sklenářová Veronika 
  1.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 1996 . - 119 s
  ISBN 80-7169-224-7
  Systémy operačné Windows 95 konfigurácia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 10. Nakonfigurujte si počítač II-Windows / [aut.]Petr Stránský
  Stránský Petr 
  1.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 1995 . - 108 s
  ISBN 80-7169-181-X
  Systémy operačné Windows konfigurácia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha