Výsledky vyhľadávania

 1. Technické prostředky požární ochrany
  Kratochvíl Michal  Kratochvíl Václav
  1. vyd
  Ostrava : SPBI, 2009 . - 270 s
  ISBN 978-80-7385-064-7
  ochrana požiarna
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2110
  Technické prostředky požární ochrany

  kniha

 2. Fire Engineering : The 2nd International Scientific Conference. Proceedings/3.-5.10.2006
  Zvolen : ČBS Servis, s.r.o., 2006
  ISBN 80-89241-03-4
  ochrana požiarna
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 3. Protipožiarna bezpečnosť stavieb
  Kucbel Jozef 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 278 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-1877-7
  ochrana požiarna požiarna bezpečnosť budov
  učebnica
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR3120
  MTF5100
  SVF28240
  kniha

  kniha

 4. Potenciálne výbušné atmosféry. STN 38 9621. EN 13821 : Prevencia a ochrana pred výbuchom. Stanovovanie minimálnej iniciačnej energie vznietenia zmesí prachu a vzduchu. November 2003
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2003 . - 20 s
  výbušné atmosféry vznietenie ochrana požiarna
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 5. Fire Engineering : Proceedings
  The 1st International conference (30.9.-3.10.2002 : Congress Center Hotel Reduta, Lučenec, Slovak Republic)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002 . - CD
  ochrana požiarna
  multimédium - CD Rom
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 6. Fire Engineering : Proceedings
  The 1st International conference (30.9.-3.10.2002 : Congress Center Hotel Reduta, Lučenec, Slovak Republic)
  Zvolen : ČBS Servis, s.r.o., 2002 . - 420 s
  ISBN 80-89029-51-5
  ochrana požiarna
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 7. Hasiva klasická a moderní
  Orlíková Kateřina  Štroch Petr
  1. vyd.
  Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2002 . - 92 s
  ISBN 80-86111-93-8
  ochrana požiarna látky hasiace
  príručka
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2110
  kniha

  kniha

 8. Základy krizového managementu
  Šenovský Michail  Adamec Vilém
  1. vyd
  Ostrava : SPBI, 2001 . - 103 s
  ISBN 80-86111-95-4
  ochrana požiarna záchranárstvo manažment krízový
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 9. Základy sdílení tepla
  Blahož Vladimír  Kadlec Zdeněk
  2. vyd
  Ostrava : SPBI, 2000 . - 110 s
  ISBN 80-902001-1-7
  ochrana požiarna
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2110
  kniha

  kniha

 10. Automatická detekce požáru
  Dudáček Aleš 
  1. vyd
  Ostrava : SPBI, 2000 . - 94 s
  ISBN 80-86111-62-8
  ochrana požiarna
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha