Výsledky vyhľadávania

 1. Automobile Electrical and Electronic Systems / aut. Tom Denton
  Denton Tom 
  1. vyd.
  New York Routledge 2018 . - 673 s.
  ISBN 978-0-415-72577-4
  elektronické systémy
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Znižovanie spotreby paliva vozidiel s moderným hnacím mechanizmom
  Kocian Martin ; E  Matej Juraj (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 47 s CD-ROOM
  Automobile Electronics fuel consumption elektronické systémy spaľovací motor spotreba paliva
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94749
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Elektronické systémy v inteligentných budovách
  Holička Martin ; E  Podhoranský Peter (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 30 s
  Telekomunikácie elektronické systémy inteligentné budovy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49155
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Spoľahlivosť elektronických zabezpečovacích systémov (EZS) v ochrane objektov
  Karsay Alexander ; E  Kempný Milan (škol.) ; E210
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 36 s
  Aplikovaná informatika zabezpečovacie systémy elektronické systémy ochrana objektov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56510
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Základy technologie mikroelektronických obvodů a sytémů
  Szendiuch Ivan 
  1. vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně : VUTIUM, 2006 . - 379 s
  ISBN 80-214-3292-6
  elektronické obvody Obvody mikroelektronické elektronické systémy
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  Základy technologie mikroelektronických obvodů a sytémů

  kniha

 6. Zahorovanie zložitých elektronických systémov
  Rafaj Miloslav  Krajčušková Zuzana (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  FEI ; . - 48 s
  elektronika elektronické systémy zahorovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Handbook of Testing electronic Systems / Aut.: Novák O. a i.
  Novák Ondřej  Gramatová Elena ; 070400 Ubar Raimund Stopjaková Viera ; E030 Drábek Vladimír
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2005 . - 395 s
  ISBN 80-01-03318-X
  elektronické systémy testovanie
  monografia
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  (4) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 8. Elektronické prvky a systémy
  Redhammer Robert ; E030  Stuchlíková Ľubica ; E030 Hulényi Ladislav ; E210
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 204 s
  ISBN 80-227-2340-1
  elektronické prvky elektronické systémy
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI32102
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 9. Handbook of Testing electronic Systems / Aut.: Novák O. a i.
  Novák Ondřej  Gramatová Elena ; I100 Ubar Raimund Stopjaková Viera ; E030 Drábek Vladimír
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2005 . - CD-ROM
  elektronické systémy testovanie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 10. Analogové elektronické systémy. 1., 2. část
  Pinker Jiří  Koucký Václav
  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2004 . - 306 s príl.
  ISBN 80-7043-284-5
  elektronické systémy analógové obvody
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI2200
  kniha

  kniha