Výsledky vyhľadávania

 1. A new approach to sheet metal parts coding and classification
  Kolník Martin ; M3000  Šugárová Jana ; M3000 Šugár Peter ; M3000
  CA systems in production planning . Vol. 12, 2011, No 1 (2011), s.52-55
  group technology CAPP
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. A system for processing and storing of the CAD data
  Šimna Vladimír ; M3000  Pokorný Peter ; M3000
  International Doctoral Seminar 2011 : . s.391-399
  CAD CAPP
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Automatizovaná tvorba CNC programov v systéme PowerMILL : Bakalárska práca
  Majerník Tomáš  Pokorný Peter (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 50 s., CD-ROM
  CAPP CNC CAPP CNC počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57714
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Využitie teórie skupinovej technológie pri návrhu technologického postupu výroby výtvarkov z tenkých plechov
  Kolník Martin ; M3000  Šugárová Jana (škol.) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  CAPP plošné tvárnenie skupinová technológia CAPP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63298
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Automatizované navrhovanie technologických postupov a začlenenie do súčasných CAx systémov = Automated process planning and integration to current CAx systems : Dizertačná práca
  Necpal Martin ; M3000  Peterka Jozef (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 119 s príl
  CAPP CAD
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Expertné systémy pri navrhovaní technologickej dokumentácie pre rotačné súčiastky
  Jasenský Matej  Peterka Jozef (škol.) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  CAPP technologický postup expertné systémy CAPP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63282
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Expertné systémy pri navrhovaní technologickej dokumentácie pre skriňové súčiastky
  Ševčík Marcel  Peterka Jozef (škol.) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  CAPP expertné systémy technologický postup CAPP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58469
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Tvorba technologického postupu = Generating of technological process : Bakalárska práca
  Šoucová Ľubomíra  Buranský Ivan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008
  MTF ; . - 51 s príl (1 CD-ROM)
  technologické postupy CA technológie CAPP
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. CAPP systémy v strojárstve = CAPP systems in engineering : Bakalárska práca
  Haršányi Ondrej  Tomaníčková Dagmar (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008
  MTF ; . - 55 s 1 CD-ROM
  CA systémy CAPP
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Static and dynamic classification of engineering parts for CAPP system
  Kuric I.  Kállay F. Šooš Ľubomír ; J240
  Proceedings of the International Conference on Manufacturing Systems : . s.nestr.
  CAPP static classification dynamic classification
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok