Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza možností zlepšenia výroby univerzálne združovaných ložísk
  Mačák Tomáš  Görög Augustín (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly finishing grinding mikrogeometria výroba ložísk dokončovanie lapovanie superfinišovanie brúsenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99620
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Racionalizácia vybraných operácií v INA SKALICA spol.s r.o.
  Forro Roman  Baránek Ivan (škol.) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  superfinišovanie hrubovanie povrch meranie surface measuring
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58641
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Príspevok k stanoveniu drsnosti obrobenej plochy pri superfinišovaní
  Lipa Zdenko ; M3000  Baránek Ivan ; M3000 Líška Ján ; M160 Siketová Katarína ; M160
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 9, č. 1 (2010), s.12-18
  superfinišovanie drsnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Klasifikácia spôsobov superfinišovania
  Varga Emil  Lipa Zdenko (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies kinematika tool nástroj superfinišovanie kinematics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47320
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Príspevok k teórii tvorenia povrchu a k problematike kvality povrchu pi hromadnom mikrorezaní = Contribution to theory of surface creation and to issue surface quality by multi microcutting operations : Doktorandská dizertačná práca
  Brodzáková Katarína ; M160  Lipa Zdenko (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010 . - 138 s
  mikrorezanie brúsenie lapovanie superfinišovanie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Superfinišovanie a jeho vývojové tendencie = Superfinish and it's development trends : Bakalárska práca
  Horváth Tomáš  Baránek Ivan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 32 s 1 CD-ROM
  superfinišovanie dokončovacie spôsoby obrábania
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Morfologické a tribologické pomery superfinišovania = Morphological and tribological conditions of superfinishing : Diplomová práca
  Zbojanová Jana  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2008
  MTF ; . - 80 s 1 CD-ROM
  superfinišovanie dokončovacie spôsoby obrábania tribológia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Superfinišovanie ako kinematicky najzložitejší spôsob obrábania
  Lipa Zdenko ; M3000  Baránek Ivan ; M3000 Moravčíková Jana ; M3000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 25 (2008), s.95-99
  superfinišovanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (4) - článok
  článok

  článok

 10. Vplyv superfinišovacích nástrojov na drsnosť obrobeného povrchu = Influence of superfinish tools at a abrasiveness worked surface : Diplomová práca
  Mičuneková Mária  Rak Jozef (xxx) Bónišová Monika (konz.) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2008
  MTF ; . - 89 s 1 CD-ROM
  superfinišovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha