Výsledky vyhľadávania

 1. Zhodnotenie kvality ovzdušia vo vybranom regióne z hľadiska vybraných ukazovateľov
  Kravárik Igor ; M  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 61s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety ovzdušie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103447
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vplyv ťažkých kovov na životné prostredie
  Šajermanová Beáta ; V  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  contamination heavy metals water znečistenie pôda voda ťažké kovy ovzdušie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103511
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv ťažkých kovov na životné prostredie
  Krajčovičová Lucia ; V  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  toxicita heavy metals water toxicity ťažké kovy pôda voda ovzdušie inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76394
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Optimalizácia technologického procesu vybranej tepelnej elektrárne z aspektu ochrany životného prostredia
  Žilová Andrea  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  ovzdušie polutanty pollutants
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75584
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Ochrana ovzduší
  Hemerka Jiří  Vybíral Pavel ; V140
  1. vyd.
  Praha : ČVUT, 2010 . - 148 s
  ISBN 978-80-01-04646-3
  ovzdušie
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1100
  Ochrana ovzduší

  kniha

 6. Ovzdušie
  Sirotiak Maroš ; M5000 
  1. vyd
  Trnava : Tlačové štúdio Váry, 2009 . - 34 s
  ISBN 978-80-89422-03-6
  ovzdušie ozónová vrstva
  brožúra
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3100
  kniha

  kniha

 7. Znečisťovanie ovzdušia [CD-ROM]
  Kajan Martin ; J  Klepáč Julián (XXX) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 51 s
  ovzdušie znečisťovanie ovzdušia atmosphere Atmosphere defiling
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Porovnanie výpočtových metód minimálnej výšky komína zdrojov tepla z hľadiska rozptylu emisií
  Malý Stanislav ; J0060  Kabát Viktor ; J0060 Čekan Tomáš ; J0060
  Topenářství, instalace . Č. 3 (2008), s.40-42
  výška komína škodlivé látky ovzdušie chimney hight pollutants
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Ochrana ovzdušia pred prachovými časticami = The air protection in the face of dust particles : Bakalárska práca
  Kollárová Mária  Soldán Maroš (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 56 s 1 CD-ROM
  ovzdušie ovzdušie-ochrana
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Vplyv znečisteného ovzdušia na zdravie obyvateľstva = The effect of the air pollution on the population's health : Bakalárska práca
  Hrdličková Eva  Chmurová Jana (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 72 s 1 CD-ROM
  životné prostredie ovzdušie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha