Výsledky vyhľadávania

 1. Chronobiological aspects of green buildings daylighting
  Hraška Jozef ; 010180 
  Renewable Energy . Vol. 73 (2015), s. 109-114
  green buildings chronobiológia chronobiology spectral analysis spektrálna analýza zelené budovy
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Analysis of structural changes in hydrometeorological time series using wavelet transform (abstract)
  Sleziak Patrik ; V160  Hlavčová Kamila ; V160 Szolgay Ján ; V160
  15th Biennial Conference of the Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins : . P. 54
  cyclical components cyklické zložky spectral analysis spektrálna analýza vlnková koherencia vlnková transformácia wavelet coherence wavelet transform
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Analysis of structural changes in hydrometeorological time series using wavelet transform (poster)
  Sleziak Patrik ; V160  Hlavčová Kamila ; V160 Szolgay Ján ; V160
  15th Biennial Conference of the Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins : . [1] p.
  spectral analysis spektrálna analýza vlnková koherencia vlnková transformácia wavelet coherence wavelet transform
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Automatizácia meraní posunov a pretvorení mostných konštrukcií
  Lipták Imrich ; V140  Kopáčik Alojz (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 27.08.2014 ; Študijný program : 672
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography spectral analysis displacement spektrálna analýza posun merací systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78570
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 5. Analýza časových radov prietokov vybraných slovenských riek pomocou vlnkovej transformácie
  Sleziak Patrik ; V160 
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.15, č. 1 (2014), s. 171-177
  časové rady spectral analysis spektrálna analýza time series vlnková transformácia wavelet transform
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Monitoring dynamických pretvorení mostných konštrukcií snímačmi zrýchlenia
  Lipták Imrich ; V140 
  Juniorstav 2013 : . s.CD-ROM, [7] s.
  accelerometer double integration dvojitá integrácia dynamic deformation dynamické pretvorenie fast Fourier analysis rýchla Fourierova analýza snímač zrýchlenia spectral analysis spektrálna analýza
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Spectral Analysis of Vibrations of a Desorbing Tower
  Kopáčik Alojz ; V140  Kyrinovič Peter ; V140 Lipták Imrich ; V140 Erdélyi Ján ; V140
  Aktualne problemy w geodezji inzinieryjnej : . s.39
  kmitanie spectral analysis spektrálna analýza technological structures technologické zariadenia vibration
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Spectral Analysis of Vibrations of a Desorbing Tower (poster)
  Kopáčik Alojz ; V140  Kyrinovič Peter ; V140 Lipták Imrich ; V140 Erdélyi Ján ; V140
  Aktualne problemy w geodezji inzinieryjnej : . s.[1] p.
  kmitanie spectral analysis spektrálna analýza technological structures technologické zariadenia vibration
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Určovanie dynamických pretvorení snímačmi naklonenia
  Lipták Imrich ; V140  Kyrinovič Peter ; V140 Erdélyi Ján ; V140 Kopáčik Alojz ; V140
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2012 [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  dynamic deformation dynamické pretvorenie fast Fourier analysis rýchla Fourierova analýza snímač náklonu spectral analysis spektrálna analýza tilt sensor Welchova metóda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Analýza krokového hluku ťažkou plávajúcou podlahou v oblasti nízkych kmitočtov
  Medveď Juraj ; V180 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 732-738
  floating floor kroková izolácia plávajúca podlaha sound insulation spectral analysis spektrálna analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok