Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh sanácie panelovej nosnej konštrukcie po požiari
  Abrahoim Iyad ; 010110  Boček Július Ondruš Peter
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 133-138
  trhliny požiare stenový panel cracks fire wall panel
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Požiarne riziko materiálov / aut. Jozef Martinka
  Martinka Jozef ; 065300 
  1. vyd.
  Bratislava : STU, 2018 . - 89 s.
  ISBN 978-80-227-4796-7
  požiar termický rozklad materiálov požiare požiarne nebezpečenstvo požiarne riziko riziko vzniku požiaru
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF5000
  kniha

  kniha

 3. Reakcia materiálov na oheň a zisťovanie príčin vzniku požiarov / aut. Jozef Martinka ; rec. Karol Balog, Andrea Majlingová, Vladimír Mózer
  Martinka Jozef ; M5000  Balog Karol ; M5000 (rec.) Majlingová Andrea (rec.) Mózer Vladimír (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2015 . - 144 s.
  ISBN 978-80-8096-217-3
  reakcia na oheň požiare horľavé kvapaliny
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - príručka
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 4. Zisťovanie príčin vzniku požiarov / aut. Karol Balog, Danica Kačíková, Jozef Martinka ; rec. Anton Osvald, Maroš Soldán, Petr Kučera
  Balog Karol ; 065000  Kačíková Danica Martinka Jozef ; 065300 Osvald Anton (rec.) Soldán Maroš ; 065100 (rec.) Kučera Petr (rec.)
  1. vyd.
  Zvolen : Technická univerzita Zvolen, 2015 . - 295 s.
  ISBN 978-80-228-2831-4
  požiare horľavé látky príčiny požiarov
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 5. Riešenie prírodných krízových situácií
  Poledňák Pavel  Orinčák Michal
  Žilina : Žilinská univerzita, 2011 . - 232 s
  ISBN 978-80-554-0339-7
  krízové situácie povodne požiare lavíny zemetrasenie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  Riešenie prírodných krízových situácií

  kniha

 6. Vplyv tepelného toku na zápalnosť OSB dosiek
  Buštorová Martina ; M390  Tureková Ivana ; M5000 Martinka Jozef ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000
  Spektrum . Roč. 11, č. 2 (2011), s.5-7
  tepelný tok čas vznietenia požiare
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - xxx
  článok

  článok

 7. Základy matematického modelování požáru
  Kučera Petr  Pezdová Zdeňka
  Ostrava : SPBI, 2010 . - 111 s
  ISBN 978-80-7385-095-1
  matematické modelovanie požiare
  príručka
  (1) - príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3010
  Základy matematického modelování požáru

  kniha

 8. Potenciálny príspevok požiarmi ovplyvnených pôd k atmosférickému CO2
  Sirotiak Maroš ; M5000 
  Nové trendy v technike ochrany ovzdušia : . s.106-112
  požiare oxid uhličitý
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2010 : Konferencia s medzinárodnou účasťou. Trnava, 29.apríl 2010
  Hrušovský Ivan (zost.) ; M5000 
  Trnava : AlumniPress, 2010 . - 392 s
  ISBN 978-80-8096-119-0
  požiare havárie
  zborník (príspevkov)
  (26) - článok
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 10. Vplyv požiarov na vybrané vlastnosti pôd
  Sirotiak Maroš ; M5000  Bartánusová Šárka
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2010 : . 2010), s.260-168
  požiare
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok