Výsledky vyhľadávania

 1. Automatizovaná kontrola kvality vo výrobe : Bakalárska práca
  Smolík Richard  Kleinedler Peter (škol.) ; M250
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 49 s., CD-ROM
  CAQ počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70815
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Link CAQ to the important CA systems
  Peterka Jozef ; M3000  Pokorný Peter ; M3000
  RaDMI 2009 : . s.620-625
  CAD/CAM CAQ
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Počítačom podporované zabezpečenie a kontrola kvality = Computer aided assurance and control of quality : Bakalárska práca
  Šimna Vladimír ; M3000  Tomaníčková Dagmar (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008 . - 44 s 1 CD-ROM
  CAQ metrológia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Vplyv CAM stratégií 3D frézovania na dosahované rozmery plôch = Effect CAM strategy 3D milling on make dimensions area : Diplomová práca
  Barták Michal  Pokorný Peter (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2008
  MTF ; . - 78 s 2 CD-ROM
  CAM CAQ CMM
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Optimalizácia riadenia reklamácií vo výrobnom podniku Miba Steeltec s využitím nástrojov CAQ. (Claim management optimalization in the production com-pany Miba Steeltec, s.r.o. by means of CAQ tools)[CD-ROM] : Diplomová práca
  Fiľarská Katarína ; J120  Hekelová Edita (xxx) ; J120
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 108 s
  Cax systémy CAQ kvalita nezhoda reklamácia quality noncorfimity claim
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. CAQ - ako súčasť komplexného informačného systému
  Mĺkva Miroslava ; M4000 
  Nové trendy v manažérstve kvality : . s.95-98
  CAQ
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Počítačom podporované systémy v strojárstve
  Kuric Ivan  Košturiak Ján ; M190 Janáč Alexander ; M3000 Peterka Jozef ; M3000 Marcinčin Jozef
  1. vyd.
  Žilina : Žilinská univerzita, 2002 . - 351 s
  ISBN 80-7100-948-2
  CAQ CAM CAD/CAM CAD systémy CA systémy výroba strojárska systémy výrobné automatizované
  monografia
  (1) - xjcp
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF81100
  kniha

  kniha

 8. Vzťah medzi informačným systémom a systémom manažérstva kvality. The relation between information system and system of quality management
  Mĺkva Miroslava ; M4000 
  Akademická Dubnica 2002 : . s.319-322
  manažérstvo kvality informačný systém CAQ
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. CAQ ako integrálna súčasť komplexného informačného systému podniku : Dizertačná práca
  Šrubařová Ružena ; M300  Linczényi Alexander (škol.) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2000 . - 138 s 3 príl., autoreferát
  systém informačný podnikový CAQ
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Computergestützte Qualitätssicherung (CAQ) : Leitfaden eines rechnergestützten Qualitätssicherungs-Systems / [aut.]Michael Ch. Sachs
  Sachs Michael Ch 
  München : Verlag Franz Vahlen, 1993 . - 160 s
  ISBN 3-8006-1415-4
  kvalita kontrola počítačová CAQ
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha