Výsledky vyhľadávania

 1. Theoretical - experimental verification of fragments of partition walls
  Puškár Anton ; V180  Szabó Daniel ; V180 Čellar Jozef
  ATF 2014 : . CD-ROM, s. 191-194
  znižovanie hluku
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Možnosti znižovania hlučnosti prevodoviek
  Nemčeková Miroslava ; J130  Bošanský Miroslav ; J130 Vereš Miroslav ; J130
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 10, č. 4-B (2006), s.257-262
  znižovanie hluku ozubenie HCR ozubenia noise reduction gearing
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  článok

  článok

 4. Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction / [aut.]Vaseghi,Saeed V
  Vaseghi Saeed V 
  3.ed.
  Chichester : John Wiley & Sons, 2005 . - 453 s
  ISBN 0-470-09494-X
  digitálne signály digitálne spracovanie znižovanie hluku
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Aplikácia výrobkov z recyklovanej gumy pri znižovaní hluku a vibrácií v koľajovej doprave : Diplomová práca
  Húska Peter  Mátel František (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KNM, 2003
  MTF ; . - 60 s abstr.
  znižovanie hluku koľajová doprava recyklovaná guma spracovanie plastov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Hluk v kompresorovej stanici Nafta Gbely, a. s. : Záverečná práca
  Holásek Vladimír  Mudrik Jozef (xxx) ; M200
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2002
  MTF ; . - 65 s abstr.
  pracovné prostredie znižovanie hluku priemyselná ekológia
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Príspevok k určovaniu a hodnoteniu vlastností zložených akustických zdrojov = Contribution to determination and evaluation of composite noise sources : Kand.diz.práca : V.odb. 26-07-9 : Obh. 28.04.1993 / [aut.] Ploszek,Artuš, Ing.; Škol. Paško,Miroslav
  Ploszek Artuš Ing  Paško Miroslav (škol.) ; E230
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1992 . - 138 s
  znižovanie hluku meranie hluku akustické pole
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha